ICT-monitor
Opdrachtgever Studiedienst Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke Marie-Anne Moreas
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijke
Startjaar 2008
Periodiciteit Tweejaarlijks
Beleidsrelevantie Het beleid hecht veel belang aan het ICT-gebruik van burgers en bedrijven: Digitaal actieplan Vlaanderen, beleidsbrieven, ... en in 2008 de beleidsaanbevelingen van de Commissie Digitaal Vlaanderen. Vlaanderen werkt ook mee aan het federaal 'Nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof', aan het Europese i2010 en aan World Summit on the Information Society (WSIS).  
Interne SVR-samenwerking Team Omgevingsmonitoring, secretariaat en datateam
Externe SVR-samenwerking Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ADSEI)
Output

Webpublicatie

Publicaties:

Download de ICT-monitor 2016 (Pdf - 1,6 MB)

Download de ICT-monitor 2015 (Pdf - 3,3 MB)