Inflatie

  • Inflatie bedroeg 0,7% in 2020, het laagste peil sinds 2015

    In 2020 kwam de inflatie volgens het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen in België op  0,7% . Het is van 2015 geleden dat nog zo een laag inflatiecijfer genoteerd werd. 

    In de periode 2013-2015 was de inflatie algemeen laag. De inflatie kende een piek in 2008 (4,5%), maar daalde sterk in het crisisjaar 2009 (-0,1%). De daaropvolgende jaren van gedeeltelijk economisch herstel (2010, 2011 en 2012) gingen hand in hand met hogere inflatiecijfers. In 2017 en 2018 was de inflatie net iets hoger dan 2% omwille van stijgende energieprijzen. 

    De gezondheidsindex verloopt vrij parallel aan het algemeen indexcijfer, met uitzondering van 2009 (+0,6 procentpunt verschil met algemeen indexcijfer) en 2010 en 2011 (-0,5 ppt.), 2015 (+0,5 ppt.) en de jaren 2017 en 2018 (-0,3 ppt.) en 2020 (+0,3 ppt.). 

  • Inflatie sterkst bij diensten

    Opgesplitst naar de  belangrijkste categorieën van goederen en diensten lag de inflatie van diensten tussen 2006 en 2020 het hooogst. De categorie 'niet-voeding' vertoont de grootste schommelingen. Dat komt in belangrijke mate doordat deze categorie ook de prijzen voor aardolieproducten omvat, die nogal sterk kunnen schommelen. De categorie 'huur' vertoont een zeer geleidelijke toename, die wat versnelde bij de aanvang van 2020. De groeiende interesse van vastgoedinvesteerders die nieuwbouw- en gerenoveerde appartementen te huur aanbieden en de strengere kwaliteitseisen zorgen voor een opwaartse druk op de huurprijzen.

Bronnen

Nationale Bank van België: Inflatie

Definities

Algemeen indexcijfer van consumptieprijzen: cijfer dat het verloop weergeeft van het prijspeil voor een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen.
Gezondheidsindex: index afgeleid van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG) gehaald zijn.
Inflatie: het proces van vermindering van de waarde van een munt, in hoofdzaak door de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie wordt weergegeven door middel van een indexcijfer van consumptieprijzen, berekend voor een brede, representatieve korf van producten (goederen en diensten).

Publicatiedatum

11 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies