Inkomen (volgens de nationale rekeningen)

 • Beschikbaar inkomen per inwoner lag in 2018 op 22.600 euro

  Het beschikbaar inkomen per inwoner bedroeg in het Vlaamse Gewest in 2018 22.600 euro. In 1995 ging het om 20.400 euro. Het gaat om reële inkomens, wat wil zeggen dat rekening gehouden wordt met de inflatie door de bedragen uit te drukken in prijzen van 2018. 

  Het beschikbaar inkomen per inwoner nam toe met 11% tussen 1995 en 2018. Die toename was echter niet gelijkmatig over heel de periode. Het reële beschikbaar inkomen daalde in 2002 en 2003 en tussen 2009 en 2013. 

 • Lonen belangrijkste component van beschikbaar inkomen

  Het beschikbaar inkomen bestaat voor het grootste deel uit lonen. Het aandeel van lonen in het beschikbaar inkomen nam met de jaren nog toe: van 90% in 1998 naar 97% in 2018. Tegelijk daalt het aandeel van het netto inkomen uit vermogen. Dat nam af van 21% in 1998 naar 12% in 2018. Ook het exploitatieoverschot werd minder belangrijk. De impact van belastingen op het beschikbaar inkomen nam beperkt toe: van -24% in 1998 tot -25% in 2018.

 • Beschikbaar inkomen hoogst in Vlaams-Brabant

  Het beschikbaar inkomen per inwoner lag in 2018 het hoogst in de Vlaams-Brabantse arrondissementen Leuven (24.800 euro) en Halle-Vilvoorde (24.400 euro). Ook de andere arrondissementen in de buurt van Brussel-Hoofdstad scoren hoog, wat samenhangt met de pendel van en naar de hoofdstad. 

  Het beschikbaar inkomen per inwoner is het laagst in de Limburgse arrondissementen Maaseik en Tongeren, maar ook in het arrondissement Antwerpen en in de West-Vlaamse arrondissementen Ieper en Oostende.

 • Beschikbaar inkomen in Vlaams Gewest hoog in vergelijking met EU-landen

  Het beschikbaar inkomen per inwoner kwam in het Vlaamse Gewest in 2018 op 19.700 euro uitgedrukt in koopkrachtstandaard (KKS). In geheel België ging het om 18.500 euro KKS. Het beschikbaar inkomen per inwoner lag lager in het Waalse (16.900 euro KKS) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (16.800 euro KKS). Het beschikbaar inkomen per inwoner was in de voorbije jaren altijd hoger in het Vlaamse Gewest dan in de andere gewesten. Tussen 1995 en 2018 was er een reële toename in het Vlaamse Gewest (+11%) en in het Waalse Gewest (+7%). Maar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende een daling met 3%. 

   Het beschikbaar inkomen per inwoner in het Vlaamse Gewest is hoog in vergelijking met de landen van de Europese Unie (EU). Enkel in Luxemburg (25.400 euro KKS), Duitsland (21.200 euro KKS) en Oostenrijk (20.800 euro KKS) lag het beschikbaar inkomen in 2018 nog hoger. De Oost-Europese lidstaten hebben het laagste inkomen per inwoner, met als hekkensluiter Bulgarije (9.200 euro KKS). Daarmee lag het beschikbaar inkomen per hoofd in het rijkste land (Luxemburg) 2,8 keer hoger dan in het armste land (Bulgarije). Maar dat verschil neemt af: in 2008 was dat nog 4,3 keer hoger. 

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen van de huishoudens 

Eurostat: Income of households 

Definities

Beschikbaar inkomen: som van de lonen, het exploitatie-overschot, het gemengd inkomen, netto inkomen uit vermogen, netto sociale uitkeringen en netto overige inkomensoverdrachten, min belastingen. 
Lonen: vergoedingen voor arbeid en toelagen, voordelen in natura en premies die de werkgevers in het kader van de sociale zekerheid betalen.
Exploitatieoverschot: de inkomsten uit verhuur en toegerekende huur. Dit laatste is het fictief huurinkomen van eigenaars van de woning die ze zelf bewonen en van niet-verhuurde tweede verblijven.
Gemengd inkomen: inkomen van zelfstandigen en winsten van ondernemers.
Netto-inkomen uit vermogen: ontvangen min betaalde rentes en winstuitkeringen.
Netto sociale uitkeringen: uitkeringen van min bijdragen aan de sociale zekerheid.
Netto overige inkomensoverdrachten: uitkeringen in verband met schade, prijzengelden, stakingsgelden en dergelijke, min schadeverzekeringspremies en boetes.
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Zo worden de bedragen gecorrigeerd voor de bestaande prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

9 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies