Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)

 • Inkomen van 20% rijksten 3,4 keer hoger dan inkomen van 20% armsten

  De inkomenskwintielverhouding lag volgens de EU-SILC-enquête van 2020 in het Vlaamse Gewest op 3,4. Dat betekent dat het huishoudinkomen van de 20% rijkste inwoners 3,4 keer hoger ligt dan het huishoudinkomen van de 20% armste inwoners.

  Bovenstaande cijfers werden berekend op basis van het totale beschikbare inkomen van de huishoudens in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van de EU-SILC-enquête van 2020 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2019.

  De EU-SILC-enquête werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat de inkomenskwintielverhouding sinds 2004 min of meer gelijk gebleven is. 

 • Vlaamse inkomensongelijkheid blijft beperkt in EU-perspectief

  In 2019 lag de inkomenskwintielverhouding in het Waalse Gewest (3,6) iets hoger dan in het Vlaamse Gewest (3,3). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (4,7) was het verschil groter. In België lag de inkomenskwintielverhouding op 3,6.

  In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid in België beperkt. Gemiddeld lag de inkomenskwintielverhouding in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) in 2019 op 5,0. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, samen met Tsjechië, Slovenië, Finland en Nederland. In Bulgarije ligt de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Roemenië en Litouwen.

  Cijfers voor 2020 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar. 

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Huishoudinkomen: het beschikbaar huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de huishoudleden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen). 

Inkomenskwintielverhouding (S80/S20): een internationaal vaak gebruikte maat om de inkomensverdeling in een land of regio in kaart te brengen waarbij het aandeel van het inkomen van de 20% rijksten (op basis van het huishoudinkomen) in het totale inkomen van alle inwoners afgezet wordt ten opzichte van dat van de 20% armsten.

Publicatiedatum

10 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies