Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)

  • Inkomen van 20% rijkste Vlamingen 3,4 keer hoger dan inkomen van 20% armste

    In 2018 lag de inkomenskwintielverhouding in het Vlaamse Gewest op 3,4. Dat betekent dat het huishoudinkomen van de 20% rijkste inwoners 3,4 keer hoger ligt dan het huishoudinkomen van de 20% armste inwoners.

    De inkomenskwintielverhouding bleef sinds 2004 nagenoeg stabiel en schommelde  steeds tussen 3,4 en 3,7.

  • Vlaamse inkomensongelijkheid blijft beperkt in EU-perspectief

    In 2018 lag de inkomenskwintielverhouding in het Waalse Gewest (3,8) iets hoger dan in Vlaanderen (3,4). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (4,9) was het verschil groter. In België lag de inkomenskwintielverhouding in 2018 op 3,8.

    In Europees perspectief blijft de Vlaamse inkomensongelijkheid beperkt. Gemiddeld lag de inkomenskwintielverhouding in de landen van de Europese Unie (EU) in 2018 op 5,2. Vlaanderen haalt een gelijkaardige waarde als de EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, met name Slovakije, Tsjechië, Slovenië en Finland. In Bulgarije lag de inkomensongelijkheid het hoogst, gevolgd door Roemenië en Litouwen.

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Huishoudinkomen: het beschikbaar huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de huishoudleden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen). 

Inkomenskwintielverhouding (S80/S20): een internationaal vaak gebruikte maat om de inkomensverdeling in een land of regio in kaart te brengen waarbij het aandeel van het inkomen van de 20% rijksten (op basis van het huishoudinkomen) in het totale inkomen afgezet wordt ten opzichte van dat van de 20% armsten.

Publicatiedatum

15 september 2020

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies