Internationale bescherming

 • Iets minder dan 17.000 verzoeken om internationale bescherming in 2020

  In 2020 dienden in België 16.910 personen een verzoek in voor internationale bescherming. Het gaat om het laagste aantal in de periode tussen 2010 en 2020. Het aantal verzoeken lag in deze periode het hoogst in 2015.

  Eenzelfde persoon kan meerdere keren na elkaar een verzoek om internationale bescherming indienen. Als enkel rekening gehouden wordt met het aantal eerste verzoeken ging het in 2020 om 13.105 personen.

 • Afghanen en Syriërs grootste groepen bij verzoeken om internationale bescherming

  In 2020 vormden personen uit Afghanistan (18%) en Syrië (10%) de grootste nationaliteitsgroepen bij de personen die in België een verzoek om internationale bescherming indienden. Daarna volgden personen uit Irak, Eritrea en Palestina (telkens 5%).

  Bij de Afghanen, Syriërs en Eritreeërs gaat het vooral om eerste verzoeken. Bij de Irakezen en Palestijnen ligt het aandeel herhaalde verzoeken duidelijk hoger.

 • Bijna 4.900 personen als vluchteling erkend, ruim 900 subsidiair beschermd

  Niet alle personen die om internationale bescherming verzoeken, krijgen die bescherming ook toegekend. In 2020 werden in België 4.888 personen als vluchteling erkend. Dat aantal is na een piek in 2016 in de meest recente jaren weer gedaald.

  In 2020 werd daarnaast aan 948 personen een subsidiair beschermingsstatuut toegekend. Het gaat om personen die niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij bij terugkeer naar hun eigen land gevaar lopen. Ook het aantal toekenningen van de status van subsidiaire bescherming is na 2016 weer gedaald.

 • Syriërs grootste groep bij erkende vluchtelingen, Afghanen bij subsidiair beschermden

  Van de personen die in 2020 erkend werden als vluchteling, had 27% de Syrische nationaliteit en 13% de Eritrese nationaliteit. Bij de personen die een subsidiair beschermingsstatuut verkregen, vormden de Afghanen (39%) en de Syriërs (18%) de grootste nationaliteitsgroepen.

 • 3% van alle verzoeken om internationale bescherming in EU ingediend in België

  Cijfers voor 2020 over het aantal verzoeken om internationale bescherming zijn nog niet voor alle landen van de Europese Unie (EU) beschikbaar, cijfers voor 2019 wel. In 2019 werden in totaal in alle 28 landen van de EU (EU28) samen door niet-EU-burgers 675.535 eerste verzoeken om internationale bescherming ingediend. 21% van die verzoeken werden ingediend in Duitsland, 20% in Frankrijk, 17% in Spanje en 11% in Griekenland. België was goed voor 3% van het totaal aantal verzoeken in de EU28.

  Het aantal verzoeken om internationale bescherming in verhouding tot de totale bevolking lag in België in 2019 boven het EU28-gemiddelde. Gemiddeld ging het in de EU28 om 13 eerste verzoeken per 10.000 inwoners. In België lag dat aantal op 20. Cyprus (145), Malta (81) en Griekenland (70) kenden het hoogste aantal verzoeken per 10.000 inwoners, Slovakije (0,4) het laagste aantal.

Bronnen

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS): Cijfers
Eurostat: Database

Publicatiedatum

19 januari 2021

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies