Interne migratie

 • Globaal meer interne immigraties dan interne emigraties

  In de loop van 2020 werden er afgerond 303.000 interne of binnenlandse immigraties geteld in het Vlaamse Gewest. Het gaat om verhuisbewegingen vanuit eender welke Belgische (dus ook Vlaamse) gemeente naar een (andere) gemeente in het Vlaamse Gewest.

  Daartegenover staan ongeveer 291.000 interne emigraties. Ook dat zijn verhuisbewegingen binnen België, maar dan vanuit een gemeente in het Vlaamse Gewest naar eender welke andere Belgische (dus ook Vlaamse) gemeente.

  Beide verhuisbewegingen resulteerden globaal voor het Vlaamse Gewest in 2020 in een positief saldo voor de interne migraties van bijna 12.600 eenheden. Dat positieve saldo draagt bij aan de bevolkingsgroei.

  Zowel het aantal interne immigraties (naar een gemeente in het Vlaamse Gewest) als het aantal interne emigraties (vanuit een gemeente in het Vlaamse Gewest) zijn met de jaren toegenomen. Tussen 2000 en 2019 ging het om een toename van 48% voor de interne immigratie en van 44% voor de interne emigratie. Die toename was veel groter dan de bevolkingstoename in die periode (+12%). Dat wijst op een toegenomen verhuisintensiteit bij de bevolking. 

  In 2020 werd voor het eerst in 5 jaar wel een lichte daling opgetekend, zowel bij de interne immigraties als bij de interne emigraties. Dat hangt samen met de coronacrisis.

 • Meer inwijking vanuit Brussels Gewest dan vanuit Waals Gewest

  De uitsplitsing van de migratiestromen tussen de Belgische gewesten toont voor 2020 een omvangrijke instroom vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar het Vlaamse Gewest (25.900 immigraties). Daartegenover vertrekken half zoveel mensen in de omgekeerde richting (13.200 emigraties). Dat geeft voor het Vlaamse Gewest een positief saldo (+12.700 eenheden).

  Daarnaast is er sprake van een meer beperkte instroom vanuit het Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest (8.200 immigraties in 2020). Het aantal bewegingen in omgekeerde richting was vrijwel even groot (8.300 emigraties). Voor 2020 gaf dat een negatief saldo voor het Vlaamse Gewest, zij het zeer beperkt (-80 eenheden).

  De netto positieve inwijking vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertoont na de daling in de jaren 1990 een opmerkelijke stijging tussen 2000 en 2006, en opnieuw tussen 2013 en 2020. Vanuit het Waalse Gewest was er sinds het begin van de jaren 1990 steeds een negatief saldo, met uitzondering van de jaren tussen 2016 en 2019. 

 • Buitenlanders goed voor ongeveer 1 op 3 migraties van en naar andere gewesten

  In de migratie van en naar het Brusselse Gewest in de meest recente jaren (2018-2020) hadden 2 op de 3 migranten de Belgische nationaliteit. Dat is ook zo in de migratie van het Waalse naar het Vlaamse Gewest. Uitzondering is de migratie van het Vlaamse naar het Waalse Gewest, waarbij zowat 8 op de 10 uitwijkelingen Belg zijn (79%).

  In die interregionale migraties zijn in de regel buitenlanders van een ander EU-land (zonder België) iets sterker vertegenwoordigd dan buitenlanders van niet-EU-landen. Uitzondering hier is de migratie van het Waalse naar het Vlaamse Gewest, met opvallend meer niet-EU-burgers dan EU-burgers. 

 • Overwegend positieve saldi voor interne migratie in Vlaamse gemeenten

  4 op de 5 gemeenten van het Vlaamse Gewest lieten in de periode 2018-2020 een positief saldo voor de interne migratie optekenen. Dat betekent dat er meer interne immigraties waren dan emigraties.

  Hoge positieve saldi in verhouding tot de bevolking (+10 of meer per 1.000 inwoners) zijn er in enkele kustgemeenten (Nieuwpoort, Middelkerke en De Haan), in sommige gemeenten aan de grens met Nederland (Sint-Laureins, Moerbeke en Stekene), in gemeenten ten zuiden van Antwerpen (Boechout en Hove) en in de Vlaamse rand rond Brussel (Zaventem, Merchtem, Meise, Pepingen en Ternat), naast nog enkele andere gemeenten. Naar deze gemeenten verhuizen dus veel meer inwoners dan dat er uit wegtrekken.

  Hoge negatieve saldi (-5 per 1.000 inwoners of nog meer negatief) treffen we aan in de steden Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven, alsook in een aantal gemeenten verspreid over Vlaanderen (Lint, Langemark-Poelkapelle, Alveringem, Arendonk, Houthalen-Helchteren, Hamont-Achel, Hoogstraten, Spiere-Helkijn, Hoegaarden en Merksplas). Uit deze gemeenten trekken duidelijk meer inwoners weg dan dat er nieuwe naar verhuizen. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking 

Statbel: Bevolking

 

Definities

Intern migratiesaldo: de balans van de interne (binnenlandse/binnen België) immigraties en emigraties, hetzij positief (netto inwijking, inwijkingsoverschot) hetzij negatief (netto uitwijking, inwijkingstekort), vaak uitgedrukt per 1.000 inwoners.

Gemiddelde bevolking: rekenkundig gemiddelde van de bevolking zoals opgemeten aan het begin en het einde van het kalenderjaar.

 

Publicatiedatum

15 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies