Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

 • Iets meer dan 9 op 10 Vlamingen gebruiken wekelijks internet

  In 2020 gaf 93% van de bevolking van 16 tot 74 jaar aan in de voorbije 3 maanden het internet te hebben gebruikt. 92% van de bevolking deed dat minstens wekelijks. 

  Het aandeel van de bevolking dat het internet gebruikte in de voorbije 3 maanden steeg tussen 2005 en 2020 van 60% naar 93% . Daarbij valt op dat zeker in de meest recente jaren nagenoeg iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

 • 86% van de Vlamingen gebruikt (bijna) dagelijks internet

  86% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar maakte in 2020 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 5% minstens wekelijks maar niet dagelijks en 1% minder dan 1 keer per week. 

 • Wekelijks internetgebruik vaker bij jongeren, hooggeschoolden en hogere inkomens

  Het aandeel burgers dat wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Bij de personen geboren in België is er een groter percentage wekelijkse gebruikers dan bij de personen geboren in het buitenland. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

  98% van de jongeren van 16 tot 24 jaar gebruikte in 2020 wekelijks internet. Bij de 25- tot 54-jarigen ging het om 96%, bij de 55- tot 74-jarigen om 82%.

  79% van de laaggeschoolden tegenover 99% van de hooggeschoolden gebruikte in 2020 wekelijks internet.

  Ook naar inkomen verschilt het internetgebruik. Bij de twee laagste inkomensgroepen gebruikte 77 tot 81 procent wekelijks internet, bij de hoogste inkomensgroep 98%.

  Bij de personen geboren in België gebruikte in 2020 92% wekelijks het internet, terwijl bij de personen geboren in het buitenland dat percentage gelijk is aan 85%.

 • Wekelijks internetgebruik in Vlaams Gewest hoger dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest (92%) was het wekelijkse internetgebruik in 2020 iets meer ingeburgerd dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (89%) en in het Waalse Gewest (88%).

  Het wekelijkse internetgebruik lag in het Vlaamse Gewest hoger dan het EU27-gemiddelde (85%), maar lager dan de hoogst scorende EU-landen Denemarken, Luxemburg, Zweden en Finland (95% tot 97%).

Publicatiedatum

1 april 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies