Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

 • 9 Vlamingen op 10 gebruiken wekelijks internet

  In 2019 gaf 92% van de bevolking van 16 tot 74 jaar aan in de voorbije 3 maanden het internet te hebben gebruikt. 91% van de bevolking deed dat minstens wekelijks.

  Het aandeel dat het internet gebruikte in de voorbije 3 maanden steeg tussen 2005 en 2019 van 60% naar 92% . Daarbij valt op dat zeker in de meest recente jaren nagenoeg iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

 • 86% van de Vlamingen gebruikt (bijna) dagelijks internet

  86% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar maakte in 2019 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 4% minstens wekelijks maar niet dagelijks en 1% minder dan 1 keer per week.

 • Wekelijks internetgebruik vaker bij jongeren, hooggeschoolden en hogere inkomens

  Het aandeel burgers dat wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Naar geslacht of geboorteland zijn er geen verschillen.

  99% van de jongeren van 16 tot 24 jaar gebruikte in 2019 wekelijks internet. Bij de 25- tot 54-jarigen ging het om 95%, bij de 55- tot 74-jarigen om 80%.

  78% van de laaggeschoolden tegenover 99% van de hooggeschoolden gebruikte in 2019 wekelijks internet.

  Ook naar inkomen verschilt het internetgebruik. Bij de laagste inkomensgroep gebruikte 69% wekelijks internet, bij de hoogste inkomensgroep 97%.

 • Wekelijks internetgebruik in Vlaams Gewest hoger dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest (91%) was het wekelijks internetgebruik in 2019 iets meer ingeburgerd dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (88%) en in het Waalse Gewest (86%).

  Het wekelijks internetgebruik lag in het Vlaamse Gewest boven het EU28-gemiddelde (85%), maar ligt lager dan de hoogst scorende EU-landen Denemarken, Nederland, VK en Zweden (95%).

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies