Investeringsratio

  • Vlaamse investeringsratio loopt terug in 2020

    De Vlaamse totale investeringsratio wordt voor 2020 geraamd op 23,0%. Dat wil zeggen dat de investeringen in het Vlaamse Gewest goed zijn voor iets minder dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een duidelijke daling in vergelijking met de jaren daarvoor. De terugval van de economische activiteit tijdens de Covid-19-crisis en de onzekerheid over verdere ontwikkelingen temperen de investeringsbereidheid.

    Een uitsplitsing tussen private en publieke investeringen is maar mogelijk tot en met 2017. Het gros van de investeringen was in dat jaar afkomstig van de private sector (22,6% van het bbp). Voor de publieke sector was dat 2,0% van het bbp.

  • Investeringsratio van Vlaams Gewest Europees gezien hoog

    De Vlaamse en Waalse investeringsratio’s liggen dicht bij elkaar (23,0% en 22,3%). Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoort lager (17,5%). De Vlaamse investeringsratio ligt hoog in vergelijking met EU-landen. Enkel Ierland, Estland, Hongarije en Oostenrijk hebben een hogere ratio. Ook België zit met 21,7% boven het EU27-gemiddelde van 20,5%. De investeringsratio is opvallend laag in Griekenland (8,8%).

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op één jaar tijd. 
Totale investeringsratio: het aandeel van de totale investeringen in het bruto binnenlands product (bbp).
 

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies