Jaargemiddelde temperatuur

  • België nu 2,6 graden warmer dan in pre-industriële periode

    De trendlijn van de jaargemiddelde temperatuur geeft aan dat het in Ukkel in 2019 gemiddeld 2,6 graden Celsius (°C) warmer was dan in de pre-industriële periode (periode voor 1850). De 22 warmste jaren sinds het begin van de metingen in Ukkel (in 1833) liggen allemaal in de periode 1989-2019. De absolute recordjaren waren 2014 en 2018, beide met een jaargemiddelde temperatuur van 11,9°C. De top 3 van warmste jaren wordt vervolledigd door 2011 (11,6°C). 2019 viel met een jaargemiddelde van 11,5°C net buiten die top 3.

  • Jaargemiddelde temperatuur stijgt ook in Europa en rest van de wereld

    In het Klimaatakkoord van Parijs werd een globaal actieplan goedgekeurd om de mondiale temperatuurtoename ruim onder de 2°C te houden, met als doel de stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk (periode voor 1850).

    Mondiaal nam de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde toe met ruim 0,9°C tussen 1850 en 2019. Daarmee werd al bijna de helft van de marge tot de stabilisatiedoelstelling van 2°C ingenomen. Ondanks enkele korte periodes van afkoeling (eind 19de eeuw, de jaren 1910 en de jaren 1950) kende de jaargemiddelde temperatuur op aarde de laatste 140 jaar een belangrijke stijging.

    Boven het Europese landoppervlak is de temperatuur nog sterker gestegen dan het mondiale gemiddelde: het voortschrijdend tienjaargemiddelde bevindt er zich nu 1,7°C boven de pre-industriële referentie.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Jaargemiddelde temperatuur

Publicatiedatum

27 augustus 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies