Justitiehuizen

 

 

Bron 

Justitiehuizen, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

  

Definities 

De bevoegdheden van de justitiehuizen werden met de 6de staatshervorming overgeheveld naar de gemeenschappen. In Vlaanderen werden deze bevoegdheden toegevoegd aan het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. 

De justitiehuizen hebben een aantal wettelijke opdrachten: 

 • Autonome werkstraf 

 • Autonome probatiestrafwerkstraf 

 • Bemiddeling en maatregelen 

 • Beperkte detentie 

 • Elektronisch toezicht 

 • Internering 

 • Ketenaanpak intrafamiliaal geweld 

 • Maatschappelijk onderzoek 

 • Probatie 

 • Slachtofferonthaal 

 • Terbeschikkingstelling 

 • Vervroegde invrijheidsstelling 

 • Vrijheid onder voorwaarden 

De gegevens over de justitiehuizen hebben betrekking op de jaarlijks nieuw geopende of op de tijdens het jaar afgesloten dossiers. 

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De gegevens over de justitiehuizen zijn afkomstig van de basisrapporten van SIPAR. SIPAR is het registratiesysteem (webapplicatie) dat binnen de 14 justitiehuizen gebruikt wordt door justitieassistenten, administratieve medewerkers en leidinggevenden om de toegewezen opdrachten te registreren en te behandelen. 

  

Referenties 

Justitiehuizen: Opdrachten 

  

 

Contact 

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek