Klassieke ziekenhuisopname

 • 11% van inwoners werd gehospitaliseerd in afgelopen jaar

  In 2018 hadden 11% van de inwoners van het Vlaamse Gewest in het afgelopen jaar een ziekenhuisopname of hospitalisatie achter de rug. Het gaat om een opname in een ziekenhuis met minstens 1 overnachting.

  Het aandeel personen dat gehospitaliseerd werd, steeg tussen 2013 en 2018, maar deze stijging is statistisch niet significant.

 • Meer hospitalisaties voor ouderen en lager opgeleiden

  Er is geen verschil tussen het percentage mannen en het percentage vrouwen dat gehospitaliseerd werd. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat ziekenhuisopnames voor een bevalling niet in de analyse werden opgenomen.

  Het percentage hospitalisaties neemt toe met de leeftijd. Meer dan 20% van de 75-plussers werd in 2018 gehospitaliseerd.

  Er is een verschil in ziekenhuisopnames naar opleidingsniveau. Personen met een diploma hoger onderwijs worden minder gehospitaliseerd dan lager opgeleiden. 

 • Meer hospitalisaties in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het percentage personen dat gehospitaliseerd werd in 2018 ligt in het Vlaamse Gewest hoger dan in de andere gewesten. Vooral met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het verschil groot: daar ligt het percentage dat gehospitaliseerd werd op 8%. 

Bronnen

Sciensano: Gezondheidsenquête 

Publicatiedatum

6 oktober 2020

Volgende update

oktober 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies