Koolstofintensiteit

  • Vlaamse economie tussen 2000 en 2018 36,5% koolstofarmer

    Tussen 2000 en 2018 daalde de koolstofintensiteit van de Vlaamse economie met 36,5%. Het gaat om de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot per eenheid van het bruto binnenlands product (bbp).

    Vanaf 2004 is er sprake van een absolute ontkoppeling tussen de economische groei en de energiegerelateerde CO2-uitstoot. Terwijl het bruto binnenlands product jaar na jaar bleef stijgen met enkel een terugval in 2009-2010, nam de energiegerelateerde CO2-uitstoot verder af.

    Hoewel het energiegebruik eerder constant bleef sinds 2000, daalde de energiegerelateerde CO2-uitstoot (en bijgevolg ook de koolstofintensiteit) door de omschakeling naar koolstofarmere brandstoffen. Vaste brandstoffen (bijvoorbeeld kolen) met een hoge CO2-emissiefactor werden vervangen, voornamelijk door aardgas met een lagere CO2-emissiefactor. Ook de omslag naar meer hernieuwbare energiebronnen ondersteunt de evolutie naar een koolstofarmere economie.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Koolstofintensiteit

Definities

Koolstofintensiteit: de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot (inclusief de procesemissies in de chemie en de emissies ten gevolge van het niet-energetisch verbruik van brandstoffen) gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp).

Ontkoppeling: treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator lager is dan de groeisnelheid van een activiteitsindicator of een economische indicator. De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.

Publicatiedatum

22 oktober 2020

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies