Koolstofintensiteit

  • Vlaamse economie tussen 2000 en 2019 40% koolstofarmer

    Tussen 2000 en 2019 daalde de koolstofintensiteit van de economie in het Vlaamse Gewest met 40,1%. Het gaat om de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot per eenheid van het bruto binnenlands product (bbp).

    Vanaf 2004 is er sprake van een absolute ontkoppeling tussen de economische groei en de energiegerelateerde CO2-uitstoot. Terwijl het bruto binnenlands product jaar na jaar bleef stijgen (met enkel een terugval in 2009), nam de energiegerelateerde CO2-uitstoot verder af.

    Hoewel het energiegebruik eerder constant bleef sinds 2000, daalde de energiegerelateerde CO2-uitstoot (en bijgevolg ook de koolstofintensiteit) door de omschakeling naar koolstofarmere brandstoffen. Vaste brandstoffen (bijvoorbeeld kolen) met een hoge CO2-emissiefactor werden vervangen, voornamelijk door aardgas met een lagere CO2-emissiefactor. Ook de omslag naar meer hernieuwbare energiebronnen ondersteunt de evolutie naar een koolstofarmere economie.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Luchtemissies

Federaal Planbureau: Regionale economische vooruitzichten (Hermreg)

Definities

Koolstofintensiteit: de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp in volume, kettingeuro's met referentiejaar 2015).

Ontkoppeling: treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator lager is dan de groeisnelheid van een activiteits- of economische indicator. De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.

Publicatiedatum

18 november 2021

Volgende update

november 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies