Minderjarige personen met handicap - persoonlijke-assistentiebudget

 

Bron

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.  

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH geeft om de assistentie voor een kind met een handicap thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. De maximum leeftijd om een dergelijk budget te ontvangen is 22 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort. 

Met een persoonlijke-assistentiebudget kunnen assistenten aangeworven worden om de assistentie voor het kind thuis of op school te organiseren en te financieren. De persoonlijke assistenten kunnen helpen bij: 

  • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten) 

  • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan) 

  • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen) 

  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de ouder of het kind (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning ...). 

Voor de statistiek wordt steeds de situatie genomen op 31 december.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens over minderjarigen met een handicap met een persoonlijke-assistentiebudget zijn afkomstig van het VAPH.

 

Referenties

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek