Minderjarige personen met handicap - multifunctioneel centrum

Bron

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.  

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van begeleiding, dagopvang of verblijf. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig. 

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt en het gaat om intensieve en ingrijpende hulp. Het is dus belangrijk de tijd te nemen om de vraag naar hulp of ondersteuning grondig te onderzoeken. Daarom gebeurt de toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort. De toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk en biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via 1 toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk zicht op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp, zo kan de overheid zo nodig bijsturen. 

Begeleiding 

Begeleiding van het gezin en de ruimere context is erg belangrijk in elk ondersteuningstraject voor minderjarigen met een handicap. Indien de minderjarige met een handicap in het thuismilieu opgevangen wordt, dan kan enige pedagogische en psychosociale begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen en jongeren die dagopvang, verblijf of diagnostiek aangeboden krijgen, kan dat aanbod een belangrijke aanvulling zijn. 

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de minderjarige en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van de ouders. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van de minderjarige staan centraal. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit individuele gesprekken of groepssessies. 

Dagopvang 

De multifunctionele centra kunnen 2 vormen van dagopvang aanbieden: 

  • Schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de kinderen of jongeren naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum. 

  • Schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen of jongeren een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht als om kinderen of jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. 

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de school. 

Tijdens de dagopvang kan de minderjarige ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering ...). 

Verblijf 

In multifunctionele centra kan overnacht worden in een omgeving die is aangepast aan de noden van de minderjarige. Bij het verblijf is zowel de opvang 's avonds als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt verblijf ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders. 

Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan 7 dagen op 7 zijn, maar ook minder. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk. 

Voor de statistiek wordt steeds de situatie genomen op 31 december.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens over minderjarigen met een handicap die begeleiding krijgen van een multifunctioneel centrum zijn afkomstig van het VAPH.

 

Referenties

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

 

Contact 

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek