Drop-out in het hoger onderwijs

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Totale drop-out: het totaal aandeel van de oorspronkelijke generatiestudenten dat het  hoger onderwijs verlaat zonder bachelordiploma.

Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract in het Vlaams hoger onderwijs. Tot en met academiejaar 2018-2019 was je enkel generatiestudent als je je inschreef in een professionele of academische bachelor. Vanaf 2019-2020 worden ook studenten die zich inschrijven in een graduaatsopleiding (of een hbo5-opleiding in afbouw) beschouwd als een generatiestudent. Aangezien in de hier gepresenteerde cijfers enkel de academiejaren tot en met 2018-2019 worden meegenomen, kunnen de graduaatsopleidingen nog niet meegenomen worden.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het totaal aantal generatiestudenten voor de berekening van drop-out wijkt licht af van het aantal generatiestudenten voor de berekening van het studierendement. Dat is te verklaren doordat we voor de berekening van drop-out studenten volgen over hun loopbaan en er op deze manier een aantal studenten niet wordt teruggevonden.

Het gaat om de eerste inschrijving in de soort opleiding die de student volgde als generatiestudent. Van generatiestudenten die zowel een academische als professionele bachelor volgden, wordt enkel de eerste inschrijving meegenomen.

Er wordt enkel gekeken naar het eerst behaalde bachelordiploma, zowel voor de professionele als de academische opleidingen.

De getoonde drop-out cijfers bevatten de informatie bekend tot en met academiejaar 2019-2020. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over het aantal afgestudeerden in academiejaar 2020-2021. Voor de academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 kan daarom nog geen drop-out rate berekend worden na 3 en 4 jaar of meer studeren.

De drop-out cijfers veranderen ook naarmate we informatie verkrijgen over het al dan niet slagen van de studenten “nog in opleiding”. De studenten onder “nog in opleiding” hadden nog een inschrijving in academiejaar 2019-2020 maar behaalden nog geen diploma. In de toekomst zullen nog generatiestudenten hun diploma behalen. Deze zullen dan verdwijnen uit de drop-out cijfers. We kunnen op datum van deze publicatie nog niet zien of diezelfde studenten nog ingeschreven waren in academiejaar 2020-2021.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek