Landbouwareaal

 • Landbouw beslaat 46% van totale grondoppervlakte

  Het Vlaamse Gewest telde in 2020 624.727 hectare landbouwareaal. Dat komt overeen met 46% van de totale grondoppervlakte van het gewest.

  Tussen 2001 en 2020 is het aantal hectare landbouwareaal met 1,6% afgenomen. Tussen 2010 en 2020 was er echter een toename met 1,3%. 

 • 56% van landbouwareaal voor voedergewassen, 33% voor akkerbouw

  Voedergewassen namen in 2020 56% van het landbouwareaal in. De akkerbouw was goed voor 33% van het landbouwareaal. In de akkerbouw is de graanteelt de grootste activiteit, het telen van aardappelen en suikerbieten komen op de 2de en 3de plaats.

 • 9% van landbouwareaal voor tuinbouw

  De tuinbouw neemt 9% in van het landbouwareaal. Ruim de helft van dat areaal wordt gebruikt voor de groenteteelt. De fruitteelt neemt een derde in en de resterende oppervlakte wordt gebruikt voor de sierteelt (niet-eetbare tuinproducten).

 • Aandeel landbouwoppervlakte hoogst in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw

  De gemeenten waar de landbouw het hoogste aandeel in de totale oppervlakte heeft, situeren zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw. De top 5 bestond in 2020 uit Kaprijke (95%), Koekelare (93%), Riemst (91%), Mesen (89%) en Lo-Reninge (85%).

Bronnen

Publicatiedatum

7 oktober 2021

Volgende update

oktober 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies