Leden- en bezoekersaantallen cultuur

 • Vlaamse musea goed voor meer dan 2,8 miljoen bezoekers

  In 2018 trokken de erkende Vlaamse musea iets meer dan 2,8 miljoen bezoekers. De erkende socio-culturele verenigingen telden ruim 1,2 miljoen leden. In 2015 waren er 3 miljoen deelnemers aan activiteiten van cultuurcentra en bijna 1,5 miljoen mensen waren geregistreerd als ontlener bij een openbare bibliotheek. Meer recente volledige cijfers over de cultuurcentra en de openbare bibliotheken zijn niet beschikbaar.

  Het aantal bezoekers in erkende Vlaamse musea is sinds 2014 relatief stabiel gebleven. Cijfers over het aantal leden van socio-culturele verenigingen vóór 2016 zijn niet beschikbaar.

 • 260.000 leden in jeugdverenigingen

  De jeugdverenigingen telden in 2018 ongeveer 260.000 leden. De ledenaantallen van de jeugdverenigingen namen geleidelijk aan toe sinds 2009.

  Chiro en Scouts blijven de grootste jeugdbewegingen. Samen waren ze in 2018 goed voor ongeveer drie kwart van het totaal aantal leden. Ook de KSJ-KSA-VKSJ is met iets meer dan 36.000 leden een van de grotere jeugdverenigingen in Vlaanderen.

  Ten opzichte van 2018 zijn enkel de ledenaantallen van de Chiro (+20%)  en Scouts (+15%) toegenomen. In de andere jeugdverenigingen zijn de ledencijfers ongewijzigd gebleven of iets afgenomen.

 • Iets minder dan 10 miljoen bioscoopbezoeken per jaar

  Het aantal bioscoopbezoeken in het Vlaamse Gewest is sinds 2008 relatief constant. In 2017 ging het om iets minder dan 10 miljoen bezoekers.

  Bijna de helft van de Belgische bioscoopbezoeken vindt plaats in het Vlaamse Gewest, ruim een derde in het Waalse Gewest en ruim 15% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 • Bezoekers Vlaamse film bijna een vijfde van het totale bezoek

  De Vlaamse films trokken in 2018 2,2 miljoen toeschouwers. Dat is een duidelijke stijging tegenover de 1,6 miljoen toeschouwers per jaar in 2016 en 2017.

  In 2017 ging 17% van het totaal aantal filmbezoekers in het Vlaamse Gewest naar een Vlaamse film kijken. Dat aandeel ligt na een stijging van 17% tot 23% tussen 2012 en 2015 in de jaren 2016 en 2017 weer op hetzelfde niveau als in 2012.

 • Ontleners in bibliotheken zijn voor twee derde volwassenen

  Ongeveer twee derde van de ontleners in de Vlaamse Openbare Bibliotheken waren in 2017 volwassenen. De jeugd (jonger dan 15 jaar) is goed voor één derde. Hun aandeel neemt sinds 2008 beperkt af.

 • In cultuurcentra vooral deelname aan podiumkunsten

  De grote meerderheid van de deelnemers aan de activiteiten van cultuurcentra komt voor een podiumactiviteit (dans, muziek, theater,…). In 2017 ging het om 8 op de 10 deelnemers. Dat aandeel blijft vrij stabiel over de jaren.

Bronnen

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM): Website
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): Website
Statbel: Bioscopen

Publicatiedatum

19 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies