Leden- en bezoekersaantallen cultuur

 • Vlaamse musea trokken in 2019 iets meer dan 4,3 miljoen bezoekers

  In 2019 trokken de erkende Vlaamse musea iets meer dan 4,3 miljoen bezoekers. De grote meerderheid van deze bezoeken vonden plaatsen in de landelijke musea (83%).

  In 2019 werd een aantal wijzigingen doorgevoerd bij de musea. Zo werd een aantal nieuwe musea ingedeeld bij het landelijke niveau. Vanaf 2019 staat Vlaanderen ook in voor de werkingssubsidies van de regionaal ingedeelde musea waardoor de bezoekersaantallen van deze musea sinds 2019 opgenomen zijn in de cijfers. Deze wijzigingen verklaren de toename van het totale bezoekersaantal in 2019.

 • Ruim 1 miljoen leden in socio-culturele verenigingen

  In 2019 telden de erkende socio-culturele verenigingen ruim 1 miljoen leden. Dat aantal lag in 2019 iets lager dan in de voorgaande jaren. Iets meer dan driekwart van de leden hebben een betalend lidmaatschap.

  Met bijna 200.000 leden was de Gezinsbond in 2019 de grootste socio-culturele vereniging in het Vlaamse Gewest. Ook Okra en Samana hebben elk meer dan 100.000 leden.

 • Ruim 260.000 leden in jeugdverenigingen

  De jeugdverenigingen telden in 2019 iets meer dan 260.000 leden. De ledenaantallen van de jeugdverenigingen nemen sinds 2009 geleidelijk aan toe.

  Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen blijven de grootste jeugdbewegingen. Samen waren ze in 2019 goed voor drie kwart van het totaal aantal leden. Daarna volgt de KSJ-KSA-VKSJ met iets meer dan 35.000 leden.

  Tussen 2018 en 2019 was er in de meeste jeugdverenigingen een lichte stijging van het aantal leden. Enkel in de KSJ-KSA-VKSJ en de KLJ was er een lichte daling. 

 • Iets meer dan 9 miljoen bioscoopbezoeken in 2018

  In 2018 telden de bioscopen in het Vlaamse Gewest ruim 9 miljoen bezoekers. Tussen 2008 en 2016 schommelde dit aantal nog rond 10 miljoen.

  Bijna de helft van de Belgische bioscoopbezoeken vindt plaats in het Vlaamse Gewest, ruim een derde in het Waalse Gewest en ruim 15% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 • Bijna 1,3 miljoen bezoekers voor de Vlaamse films in 2019

  De Vlaamse films trokken in 2019 bijna 1,3 miljoen toeschouwers naar de bioscopen. Het aantal bezoekers van de Vlaamse film lag in dat jaar duidelijk lager dan in recordjaren 2015 en 2018, toen er nog meer dan 2 miljoen bezoekers werden geregistreerd.

Bronnen

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM): Website
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): Cijfers
Statbel: Bioscoopzalen

Publicatiedatum

17 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies