Ledenaantallen verenigingen

 • Ruim 260.000 leden in jeugdverenigingen

  De jeugdverenigingen telden in 2020 iets meer dan 260.000 leden. De ledenaantallen van de jeugdverenigingen nemen sinds 2010 geleidelijk aan toe.

  Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen blijven de grootste jeugdbewegingen. Samen waren ze in 2020 goed voor drie kwart van het totaal aantal leden. Daarna volgt de Katholieke Studenten Actie (KSA) met iets meer dan 36.000 leden.

  Tussen 2019 en 2020 was er in de meeste jeugdverenigingen een lichte stijging van het aantal leden. Enkel in de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) en het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) was er een lichte daling. 

 • Bijna 600.000 leden in socio-culturele verenigingen

  In 2020 telden de erkende socio-culturele verenigingen bijna 600.000 leden. Met bijna 185.000 leden was de Gezinsbond in 2020 de grootste socio-culturele vereniging in het Vlaamse Gewest.

  Door Covid-19 was, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, de registratie van de activiteiten voor socioculturele verenigingen in 2020 niet verplicht maar vrijwillig. Daardoor zijn de cijfers voor dat jaar niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij zo goed als alle verenigingen die hun activiteiten voor 2020 wel hebben ingediend is er sprake van een daling van het ledenaantal.

Bronnen

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM): Website

Publicatiedatum

13 januari 2022

Volgende update

december 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies