Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven

  • Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 54 jaar

    De gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofden van beroepslandbouwbedrijven in Vlaanderen is de afgelopen jaren continu gestegen: van 50 jaar in 2007 tot 54 jaar in 2016. Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden bleef met ongeveer 10% constant. In 2016 zijn vrouwelijke bedrijfshoofden gemiddeld 2 jaar ouder dan mannelijke.
    De stijgende gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden hangt samen met het afnemend aantal jonge bedrijfshoofden. Ten opzichte van 2007 is het aandeel bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar sterk afgenomen. Bedrijfshoofden van 50 tot 54 jaar vormden in 2016 de grootste groep (20%). 16% is ouder dan 65 jaar. Slechts 10% van de bedrijven had in 2016 een bedrijfshoofd jonger dan 40 jaar. 

  • Gemiddelde leeftijd bedrijfshoofd het hoogst in Vlaams-Brabant

    De gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofden van beroepslandbouwbedrijven is het laagst in West-Vlaanderen en Antwerpen. In Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant zijn de bedrijfshoofden gemiddeld iets ouder.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: gemeentelijke en provinciale cijfers

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

Definities

Beroepslandbouwbedrijven: landbouwbedrijven die een standaard output (omzet) hebben van minstens 25.000 euro op jaarbasis. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies