Lengte spoorwegennet

  • Vlaams Gewest telt 1.841 kilometer spoorlijnen en 3.271 kilometer hoofdsporen

    Eind 2020 telde het Vlaamse Gewest 1.841 kilometer spoorlijnen. Die spoorlijnen tellen elk 1 of 2 sporen, in totaal goed voor 3.271 kilometer hoofdsporen. Daarnaast telt het gewest ook nog 1.132 kilometer bijsporen.

    De voorbije jaren breidde het spoorwegennet in het Vlaamse Gewest uit. Tussen 2007 en 2020 steeg het aantal kilometer spoorlijnen met 11% en het aantal kilometer hoofdsporen met 10%. De totale lengte van de bijsporen daalde in diezelfde periode met 27%.

  • 51% van de Belgische spoorlijnen in Vlaams Gewest

    In 2020 lagen 51% van de Belgische spoorlijnen op het grondgebied van het Vlaams Gewest. Het Waalse Gewest telde 45% van de spoorlijnen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 4%.

Bronnen

Infrabel:

Definities

Spoorlijn: een spoorinfrastructuur die 1 of 2 (hoofd)sporen bevat, welke 2 bepaalde plaatsen verbindt en waaraan een nummer toegekend wordt.

Hoofdspoor: sporen van lijnen met een lijnnummer.

Bijspoor: de sporen in stations (reizigers-, vormings- en andere) die bestemd zijn voor de gewone rangeerbewegingen, omloop- of doorvoerbewegingen.

Publicatiedatum

9 november 2021

Volgende update

1 februari 2022

Meer cijfers

Contact