Levensverwachting

 • Levensverwachting bij geboorte in 2020 beperkt gedaald tot 82 jaar

  In 2020 lag de levensverwachting bij de geboorte in het Vlaamse Gewest voor de hele wettelijke bevolking op 82,0 jaar. Bij mannen ging het om 80,0 jaar, bij vrouwen om 84,1 jaar. Dat geeft een extra levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen van 4,1 jaar ten aanzien van mannen.

  In de periode 2000-2019 is de levensverwachting bij de geboorte toegenomen van 78,5 jaar in 2000 naar 82,7 jaar in 2019 (+4,2 jaar) voor de totale bevolking. Die stijging lag hoger bij mannen (+5,1 jaar) dan bij vrouwen (+3,3 jaar).

  In 2020 werd voor het eerst in 20 jaar een duidelijke daling van de levensverwachting vastgesteld. Dat hangt samen met het hoge aantal overlijdens tijdens de COVID-19-pandemie.

 • Hogere levensverwachting voor vrouwen ook op oudere leeftijden

  Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen een hogere levensverwachting dan mannen: op de leeftijd van 65 jaar lag de levensverwachting van vrouwen in 2020 2,9 jaar hoger, op de leeftijd van 85 jaar 1,1 jaar hoger.

 • Hoogste levensverwachting voor mannen in arrondissementen Maaseik, Leuven en Turnhout

  De levensverwachting bij de geboorte varieerde in de periode 2018-2020 bij mannen over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 78,8 en 81,0 jaar. Dat is een verschil van 2,2 jaar.

  De levensverwachting bij de geboorte van mannen ligt het hoogst in de arrondissementen Maaseik, Leuven en Turnhout, en het laagst in de arrondissementen Oudenaarde, Oostende en Aalst.

 • Hoogste levensverwachting voor vrouwen in arrondissementen Maaseik, Tielt en Brugge

  De levensverwachting bij de geboorte varieerde bij vrouwen in de periode 2018-2020 over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 83,6 en 84,9 jaar. Dat komt overeen met een verschil van 1,3 jaar tussen de arrondissementen, wat een kleiner verschil is dan bij mannen.

  De levensverwachting bij de geboorte van vrouwen ligt het hoogst in de arrondissementen Maaseik, Tielt en Brugge, en het laagst in de arrondissementen Turnhout, Sint-Niklaas en Dendermonde.

 • Vlaams Gewest in Europese subtop voor levensverwachting

  Binnen België lag de levensverwachting bij geboorte voor de wettelijke bevolking in 2019 het hoogst in het Vlaamse Gewest (80,7 jaar voor mannen, 84,7 jaar voor vrouwen). De levensverwachting bij Vlaamse mannen lag 3,0 jaar hoger dan bij mannen uit het Waalse Gewest en 1,6 jaar hoger dan bij mannen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij vrouwen gaat het respectievelijk om een extra levensverwachting van 1,9 jaar en 0,9 jaar.

  Binnen de Europese Unie (EU27) neemt België inzake de levensverwachting voor de gewoonlijk verblijvende bevolking een plaats in bij de middenmoot, met een waarde boven het Europese gemiddelde (+0,8 jaar). Dat voor België gunstige verschil is groter bij mannen (+1,3 jaar) dan bij vrouwen (+0,3 jaar).

  Top- en bodemwaarden verschillen vrij sterk tussen de EU-lidstaten: bij mannen is er een verschil van 10,6 jaar in levensverwachting tussen Zweden (81,5 jaar) en Letland (70,9 jaar). Bij vrouwen gaat het om een verschil van bijna 8 jaar tussen Spanje (86,7 jaar) en Bulgarije (78,8 jaar). Algemeen genomen staan de Zuid-Europese landen (Spanje, Italië, Frankrijk) samen met Zweden op vlak van levensverwachting bovenaan de rangschikking, de Oost-Europese landen (Roemenië, Letland en Bulgarije) onderaan.

Definities

Levensverwachting: geeft aan hoeveel levensjaren een persoon nog kan verwachten te leven op een bepaalde leeftijd als hij de rest van zijn leven onderhevig zou zijn aan de waargenomen sterftekansen per leeftijd van de observatieperiode.

Wettelijke bevolking (naar Belgisch recht): de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf (>3 maanden) in het land. De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden hierin niet meegeteld.

Gewoonlijk verblijvende bevolking ('usually resident population' volgens de Europese Verordening (EG) nr. 862/2007): de bevolking die zijn gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden hierin deels meegeteld (naargelang de verblijfsduur).

Publicatiedatum

10 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies