Loonkosten

 • Totale loonkosten 4% hoger in 2021

  De totale loonkosten worden voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd op 130 miljard euro. De loonmassa nam de laatste jaren onafgebroken toe. Enkel de COVID-19-crisis zorgde in 2020 voor een terugval van de economische activiteit. Dat kwam ook tot uiting in de betaalde lonen die in dat jaar lager lagen dan in 2019. In 2021 wordt er opnieuw een toename verwacht van 4% (in lopende prijzen).

 • Loonkost per eenheid product herstelt zich in 2021

  De loonkost per eenheid product (LEP) wordt voor 2021 geraamd op 0,63 in het Vlaamse Gewest. Het gaat om de verhouding van de verloning van werknemers en zelfstandigen tot de bruto toegevoegde waarde. Hoe lager de loonkost per eenheid product, hoe gunstiger dat is voor de competitiviteit.

  De LEP nam toe in het conjunctureel zwakke jaar 2013. Nadien daalde die opnieuw beperkt onder invloed van betere economische groeicijfers. In 2020 nam de LEP toe doordat de economische activiteit een inzinking kreeg als gevolg van de COVID-19-crisis. Het economische herstel in 2021 zorgt voor een lagere LEP, zodat in 2021 opnieuw het niveau van 2019 bereikt wordt. 

  De LEP ligt in het Vlaamse Gewest min of meer op hetzelfde niveau als het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Waalse Gewest ligt de LEP hoger. 

 • Loonkosten per eenheid product in industrie en energie iets lager dan in marktdiensten

  De industrie en energie en de marktdiensten zijn 2 belangrijke economische hoofdsectoren in het kader van competitiviteit. De LEP ligt in de industrie en energie op een lager niveau dan in de marktdiensten. Dat is ook in 2021 het geval met een LEP van 0,53 in de industrie en energie en een LEP van 0,59 in de marktdiensten. 

 • Vlaamse loonkosten per eenheid product lager dan in de buurlanden

  De LEP lag in 2019 in het Vlaamse Gewest lager en was dus gunstiger dan gemiddeld in onze 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (of onze belangrijkste handelspartners). Dat is al sinds 2014 het geval. 

  De verhouding van de Vlaamse LEP tot de gemiddelde LEP van de 3 buurlanden kwam in 2019 op 0,96 (een verhouding lager dan 1 is gunstig voor het Vlaamse Gewest). De gunstigere LEP doet zich vooral voor in de industrie en energie (0,88). Voor de marktdiensten was dat in mindere mate het geval (0,95). 

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Statistiek Vlaanderen: Regionale economische vooruitzichten

Definities

Loonkosten: de som van alle vergoedingen verschuldigd door alle werkgevers aan alle werknemers.
Loonkosten per eenheid product (LEP): de totale verloning van werknemers en zelfstandigen in verhouding tot de bruto toegevoegde waarde.
De bruto toegevoegde: het verschil tussen de marktwaarde van de in 1 jaar geproduceerde goederen en diensten en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte intermediaire goederen en diensten.
Lopende prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie. 

Publicatiedatum

16 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies