Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

 • 176.600 uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven in 2019

  In het Vlaamse Gewest werden in 2019 gemiddeld per maand ongeveer 176.600 onderbrekingsuitkeringen betaald voor de verschillende vormen van loopbaanonderbreking (publieke sector), voor tijdskrediet (privésector) en voor thematische verloven (privé- en publieke sector). Bij thematische verloven kan het gaan om verlof voor palliatieve zorgen, ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand.

  Het aantal onderbrekingsuitkeringen is na een stijging tussen 2013 en 2015 in de meest recente jaren weer gedaald. Tussen 2018 en 2019 ging het om een daling van nagenoeg 5.000 onderbrekingsuitkeringen of bijna 3%. Deze afname is vooral het gevolg van een relatief sterke daling van het aantal onderbrekingsuitkeringen in het stelsel van loopbaanonderbreking (-15%). Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht in het kader van de 6de staatshervorming, waardoor nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking in het Vlaamse Gewest onder de Vlaamse regeling van het zogenaamde ‘zorgkrediet’ vallen. Bij de onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet ligt de daling lager (-3%). De afname in dit stelsel is het gevolg van strikter geworden toelatingsvoorwaarden. In het stelsel van de thematische verloven was er tussen 2018 en 201 sprake van een stijging (+5%).

 • Aantal uitkeringen voor thematische verloven gegroeid

  De 3 vormen van thematisch verlof namen toe tussen 2013 en 2019. In vergelijking met 2013 is het aantal onderbrekingsuitkeringen het meest gegroeid in het stelsel van medische bijstand (+48%). Het aantal uitbetalingen voor ouderschapsverlof (+26%) en palliatief verlof (+30%) steeg ook tussen 2013 en 2019, maar in mindere mate.

  In 2019 waren de verloven voor ouderschapsverlof goed voor ruim 7 op de 10 van het totaal aantal uitkeringen voor thematische verloven. 3 op de 10 thematische verloven waren verloven voor medische bijstand. De verloven voor palliatieve zorg vertegenwoordigden 0,5% van het totaal aantal thematische verloven.

 • Merendeel onderbrekingsuitkeringen naar vrouwen

  In 2019 ging 63% van het totaal aantal onderbrekingsuitkeringen naar vrouwen en 37% naar mannen. Bij loopbaanonderbreking (68%) en thematische verloven (66%) lag het vrouwelijke overwicht nog iets hoger, bij tijdskrediet (59%) iets lager.

 • Bijna helft van onderbrekingsuitkeringen naar 55-plussers

  45% van de onderbrekingsuitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gingen in 2019 naar de 55-plussers. Ongeveer 28% van de uitbetalingen ging naar de 35- tot 44-jarigen. Onder de 25 jaar neemt bijna niemand loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof op (0,1% van totaal onderbrekingsuitkeringen).

  Er zijn grote verschillen naar leeftijd in de verhouding van de 3 soorten onderbrekingsuitkeringen. Tussen 25 en 44 jaar overheersen de thematische verloven, bij de oudere leeftijdsgroepen wordt er meer loopbaanonderbreking en tijdskrediet opgenomen.

 • 7 op 10 onderbrekingsuitkeringen naar Vlaams Gewest

  In 2019 werden in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand ongeveer 176.600 onderbrekingsuitkeringen betaald tegenover 11.500 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en bijna 61.100 in het Waalse Gewest. Daarmee wordt ruim 70% van het totaal aantal onderbrekingsuitkeringen in België betaald in het Vlaamse Gewest, 25% in het Waalse Gewest en 5% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Definities

Loopbaanonderbreking: is een maatregel die de werknemers uit de publieke sector toelaat hun beroepsactiviteit volledig te onderbreken of hun arbeidsprestaties te verminderen, eventueel met toekenning van een uitkering.

Tijdskrediet: loopbaanonderbreking voor de privésector.

Thematische verloven: verlof voor palliatieve zorgen, ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand.

Publicatiedatum

5 maart 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies