Macro-economie

Structuuranalyses analyseren de Vlaamse economie aan de hand van actuele macro-economische variabelen. Een beschrijving van de bedrijfstakken maakt daar veelal deel van uit. Daarbij is aandacht voor lange termijn structurele ontwikkelingen die verandering (kunnen) brengen in het Vlaamse economische weefsel:

Recente publicaties:

Effect van een investeringspolitiek is het grootst in de niet-commerciële dienstensector (SVR-Verkenning 2016/11)

Betekenis van de uitzendsector voor de Vlaamse economie (SVR-st@ts 2016/8)

Toeristische sector zorgt voor bijna 10 miljard euro aan directe en indirecte bruto toegevoegde waarde (SVR-st@ts 2016/3)

De impact van het nieuwe ESR 2010 op aspecten van de Vlaamse concurrentiekracht (SVR-Verkenning 2016/2)

Vlaamse industrie en bouw genereren meer werk dan het lijkt (SVR-st@ts 2015/6)

 

In conjunctuuranalyses gaat het over recente kortetermijnontwikkelingen van de economie waarbij de focus ligt op de actualiteit van de cijfers:

Recente publicaties:

Matige economische groei verwacht in de komende jaren (SVR-st@ts 2016/9)

De Vlaamse conjunctuur in oktober 2015 (SVR-Webartikel 2015/3)

De Vlaamse conjunctuur in april 2015 (SVR-Webartikel 2015/1)

De Vlaamse conjunctuur in oktober 2014 (SVR-Webartikel 2014/10)

De Vlaamse conjunctuur in mei 2014 (SVR-Webartikel 2014)