Marktaandelen

 • Marktaandeel van Vlaams Gewest in wereldhandel net onder 2%

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de wereldhandel kwam in 2020 op 1,95%. Het gaat om het aandeel van de uitvoer van het Vlaamse Gewest in de totale invoer van alle landen van de wereld. 

  Tussen 2002 en 2012 daalde het marktaandeel van het Vlaamse Gewest van 2,8% tot 2,0%. In de jaren 2013-2018 bleef het Vlaamse marktaandeel redelijk stabiel. In 2019 zakte het voor het eerst onder de 2%-drempel. 

  De marktaandelen van België en de buurlanden zijn groter. Het gaat dan ook om grotere economieën. Het Duitse marktaandeel bedroeg 8,3% in 2020 en dat van België 2,4%. Ook de marktaandelen van België en de buurlanden Frankrijk en Duitsland namen af tussen 2002 en 2020. De daling springt vooral voor Frankrijk in het oog. Waar dat land in 2002 nog een groter marktaandeel had dan Nederland, is dat sinds 2008 omgekeerd. Duitsland won van 2013 tot 2016 opnieuw licht aan marktaandeel, maar kon deze winst nadien niet behouden. Het Nederlandse marktaandeel bleef min of meer stabiel tussen 2002 en 2020. 

 • Vlaams marktaandeel relatief hoog in de nieuwe EU13-lidstaten en in Sub-Sahara Afrika

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de nieuwe EU13-lidstaten bedroeg 2,3% in 2020. Dat is hoger dan het Vlaamse totale marktaandeel in de wereldhandel (alle landen samen). Alle buurlanden hebben in de EU13-lidstaten een hoger marktaandeel dan het Vlaamse Gewest. Duitsland scoort met een aandeel van 22,4% erg hoog. Dat komt niet alleen door de omvang van de Duitse economie, maar ook door de geografische nabijheid van de EU13-lidstaten. Tussen 2010 en 2020 steeg het Vlaamse marktaandeel in de EU13-landen licht. 

  Het Vlaamse Gewest had in 2020 een marktaandeel van 0,7% in de BRIC-landen. Dat is veel minder dan buurland Duitsland (5,6%). Tussen 2010 en 2020 verloren zowel het Vlaamse Gewest als de buurlanden marktaandeel in de BRIC-landen, met uitzondering van Nederland, dat er beperkt marktaandeel won.

  In de Next11-landen noteerde het Vlaamse Gewest in 2020 een marktaandeel van 0,7%. Zowel het Vlaamse Gewest als alle buurlanden scoorden daar lager in 2020 dan in 2010.

  Het Vlaamse Gewest noteerde in 2020 een marktaandeel van 0,3% in de Aziatische Tijgers. Ook daar kromp het Vlaamse marktaandeel tussen 2010 en 2020. Dat was niet het geval voor de 3 buurlanden.

  Het Vlaamse marktaandeel in Noord-Amerika kwam op 0,8% in 2020, iets minder dan in 2010. De buurlanden scoren daar hoger en hun marktaandeel nam iets toe tussen 2010 en 2020.

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in Japan bedroeg 0,5% in 2020. Tussen 2010 en 2020 verloor het Vlaamse Gewest er beperkt terrein. Dat was ook zo voor Frankrijk, maar niet voor Duitsland en Nederland. 

  Het Vlaamse Gewest noteerde een marktaandeel van 2,3% in Sub-Sahara Afrika in 2020. Nederland kende er het hoogste marktaandeel (4,0%), meer nog dan Duitsland (3,7%) of Frankrijk (3,2%). Beide laatste landen verloren er terrein tussen 2010 en 2020, in tegenstelling tot het Vlaamse Gewest, België en Nederland. 

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel 

UNCTAD: UNCTAD - Stat 

Eurostat: Internationale handel 

Definities

Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.
Marktaandeelhet aandeel van een land x (of regio) in de totale invoer van een referentieland y (of groep van referentielanden) of de uitvoer van land x naar land y in % van de totale invoer van land y.          
Noord-Amerika: Verenigde Staten (VS) en Canada.
Sub-Sahara Afrika: Afrika minus Noord-Afrika maar inclusief Soedan.

Publicatiedatum

9 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies