Marktaandelen

 • Vlaams marktaandeel in wereldhandel net onder 2%

  Het Vlaamse marktaandeel in de wereldhandel bedroeg in 2019 1,9%. Het gaat om het aandeel van de uitvoer van het Vlaamse Gewest in de totale invoer van alle landen van de wereld.

  Tussen 2002 en 2012 daalde het marktaandeel van het Vlaamse Gewest van 2,8% tot 2,0%. In de jaren 2013-2018 bleef het Vlaamse marktaandeel redelijk stabiel. In 2019 zakte het voor het eerst onder de 2%-drempel.

  De marktaandelen van België en de buurlanden zijn groter. Het gaat dan ook om grotere economieën. Het Duitse marktaandeel lag in 2019 op 8,3%, dat van België op 2,4%. Ook de marktaandelen van België en de buurlanden namen af tussen 2002 en 2019. De daling springt vooral voor Frankrijk in het oog. Waar dit land in 2002 nog een groter marktaandeel had dan Nederland, is dat sinds 2008 omgekeerd. Duitsland won van 2013 tot 2016 opnieuw licht aan marktaandeel, maar kon deze winst nadien niet behouden.

 • Vlaams marktaandeel relatief hoog in de nieuwe EU13-lidstaten en in Sub-Sahara Afrika

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de nieuwe EU13-lidstaten kwam in 2019 op 2,2%. Dat ligt hoger dan het Vlaamse totale marktaandeel in de wereldhandel (alle landen samen). Alle buurlanden hebben in de EU13-lidstaten een hoger marktaandeel dan het Vlaamse Gewest. Duitsland staat met een aandeel van 22,5% bovenaan. Naast de omvang van de Duitse economie, valt dat ook te verklaren door de geografische nabijheid van de EU13-lidstaten. Tussen 2009 en 2019 verloor het Vlaamse Gewest licht marktaandeel in de EU13-landen.

  Het Vlaamse Gewest bereikte in 2019 een marktaandeel van 0,7% in de BRIC-landenDat is duidelijk minder dan buurland Duitsland (5,4%). Tussen 2009 en 2019 verloren zowel het Vlaamse Gewest als de buurlanden marktaandeel in de BRIC-landen.

  In de Next11-landen was het Vlaamse Gewest in 2019 goed voor een marktaandeel van 0,7%. Hier verloor Vlaanderen vanaf 2009 terrein, net als de buurlanden.

  Het Vlaamse Gewest tekende in 2019 een marktaandeel van 0,4% op in de Aziatische TijgersOok daar kromp het Vlaamse marktaandeel tussen 2009 en 2019. Frankrijk en Nederland kenden in dezelfde periode een toename van hun marktaandeel. 

  Het Vlaamse marktaandeel in Noord-Amerika stond op 0,8% in 2019. En ook hier scoren de buurlanden hoger.

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in Japan kwam in 2019 op 0,5%. Tussen 2009 en 2019 verloor het Vlaamse Gewest er terrein.

  Het Vlaamse Gewest realiseerde een marktaandeel van 2,7% in Sub-Sahara Afrika in 2019. Ook hier scoren de buurlanden hoger. 

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel
UNCTAD: UNCTAD - Stat
Eurostat: Internationale handel

Definities

Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.
Marktaandeelhet aandeel van een land x (of regio) in de totale invoer van een referentieland y (of groep van referentielanden) of de uitvoer van land x naar land y in % van de totale invoer van land y.          
Noord-Amerika: Verenigde Staten (VS) en Canada.
Sub-Sahara Afrika: Afrika minus Noord-Afrika maar inclusief Soedan.

Publicatiedatum

10 september 2020

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies