Materialenvoetafdruk

 • Materialenvoetafdruk tussen 2010 en 2018 gestegen met 8,5%

  Het voortschrijdend gemiddelde van de materialenvoetafdruk van de consumptie in het Vlaamse Gewest steeg van 176 miljoen ton in 2010 naar 191 miljoen ton in 2018 (+8,5%). Het gaat om het totaal aan primaire grondstoffen die wereldwijd ontgonnen worden voor de finale consumptie van goederen en diensten in het Vlaamse Gewest.

 • 29,1 ton materialenvoetafdruk per inwoner in 2018

  De materialenvoetafdruk per inwoner steeg tussen 2010 en 2018 van 28,2 ton per inwoner naar 29,1 ton per inwoner. Dat komt overeen met een stijging van 3%.

 • Materiaalproductiviteit lag in 2018 op 1,22 euro per kg

  Door het bruto binnenlands product (bbp) uit te drukken ten opzichte van de materialenvoetafdruk, wordt de materiaalproductiviteit van een regio gemeten: het vermogen om aan dezelfde consumptie te voldoen met minder primair materiaalverbruik, inclusief de indirecte consumptie van materialen. Een toename in de materiaalproductiviteit duidt op een verbeterde milieuprestatie van de productieketens. De materiaalproductiviteit lag in het Vlaamse Gewest in 2018 op 1,22 euro per kilogram (kg).

  Het voortschrijdende gemiddelde van de materiaalproductiviteit vertoonde geen duidelijke trend in de periode 2010-2018. Voor het Vlaamse Gewest is er dus geen sprake van een (relatieve) ontkoppeling van het bruto binnenlands product ten opzichte van de materialenvoetafdruk.

Bronnen

Steunpunt Circulaire Economie in opdracht van OVAM en Departement EWI:

Definities

Materialenvoetafdruk van de consumptie: de materialenvoetafdruk (Raw Material Consumption, RMC) geeft het totaal aan primaire grondstoffen die wereldwijd ontgonnen worden voor de finale consumptie van goederen en diensten in het Vlaamse Gewest.

Ontkoppeling: treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator (hier materialenvoetafdruk) lager is dan de groeisnelheid van een activiteits- of economische indicator (hier bruto binnenlands product). De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.

Publicatiedatum

16 december 2021

Volgende update

december 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies