Mediabezit

  • Bijna iedereen heeft thuis radio of TV

    Bijna elke Vlaming van 18 jaar en ouder beschikte in 2018 over een televisietoestel (98%) of een radiotoestel (95%). Iets meer dan 9 op de 10 beschikten over een internetaansluiting. Ruim 8 op de 10 hadden een smartphone in huis. Het bezit van een papieren krant ligt duidelijk lager dan de andere media: 36% van de Vlamingen gaf aan thuis over een krant te beschikken.

  • Jongeren bezitten vaker internet en smartphone, ouderen vaker krant en radio

    De verschillen tussen mannen en vrouwen op vlak van mediabezit blijven beperkt. Mannen hebben wel iets vaker dan vrouwen een krant, internet of een smartphone.

    Het bezit van internet of een smartphone neemt af met de leeftijd. Bij de krant of een radio is het omgekeerd. De televisie is het enige medium dat in alle leeftijdsgroepen een nagenoeg volledige dekking kent.

    Het bezit van internet en smartphone neemt duidelijk toe met het opleidingsniveau. Wat de traditionele media (radio, TV en krant) betreft, blijft het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

26 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies