Mediagebruik

  • Gebruik van radio, televisie en internet algemeen verspreid

    Bijna elke Vlaming van 18 jaar en ouder keek in 2018 minstens wekelijks naar televisie. Bijna 9 op de 10 luisterden minstens 1 keer per week naar de radio of surften minstens wekelijks op het internet. Bijna 8 op de 10 gebruikten minstens 1 keer per week een smartphone. Het gebruik van de krant ligt duidelijk lager dan het gebruik van de andere media: ruim 4 op de 10 Vlamingen gaven aan minstens 1 keer per week de krant te lezen.

  • Jongeren gebruiken vaker internet en smartphone, ouderen vaker televisie, radio en krant

    Er is weinig verschil in het mediagebruik tussen mannen vrouwen. Mannen lezen wel iets vaker de krant en surfen iets vaker op het internet dan vrouwen.

    Het gebruik van internet en de smartphone ligt duidelijk het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep. Nagenoeg iedereen tot 40 jaar gebruikt minstens wekelijks het internet en de smartphone. Bij de personen van 60 jaar en ouder liggen die aandelen veel lager. Bij de traditionele media (radio, TV en krant) zijn de verschillen naar leeftijd beperkter. Wel ligt het gebruik van deze media telkens hoger bij de oudste leeftijdsgroep dan bij de jongste leeftijdsgroep.

    Hoogopgeleiden vertonen een hoger gebruik van nagenoeg alle media dan laagopgeleiden. Enkel bij de televisie is dat niet het geval. De grootste verschillen naar opleidingsniveau zijn te zien bij het gebruik van internet en de smartphone.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

26 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies