Minderjarige personen met handicap - persoonlijke-assistentiebudget

  • Iets meer dan 1.100 minderjarigen met handicap hebben persoonlijke-assistentiebudget

    Eind 2020 waren 1.129 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een handicap houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Een persoonlijke-assistentiebudget is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verstrekt om de assistentie voor kinderen met een handicap thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. De maximum leeftijd om een dergelijk budget te ontvangen is 22 jaar. 

    Het aantal personen met een persoonlijke-assistentiebudget is tussen 2018 en 2020 toegenomen met 250. Dat is een toename van 28%.

  • Personen met een persoonlijke-assistentiebudget zijn vooral jongens en personen tussen 12 en 17 jaar

    In 2020 waren 59% van de minderjarigen met een persoonlijke-assistentiebudget jongens, 41% waren meisjes. 

    De helft is tussen 12 en 18 jaar, een kwart is jonger dan 12 jaar en een kwart is 18 jaar of ouder.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

Publicatiedatum

10 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies