Europa 2020
Opdrachtgever Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke  
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijken
Startjaar 2010
Periodiciteit Jaarlijks
Beleidsrelevantie Opvolging Vlaamse doelstellingen in het kader van de Europa 2020-strategie
Interne SVR-samenwerking Team Omgevingsmonitoring SVR
Externe SVR-samenwerking Stuurgroep Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020
overleg interkabinettenwerkgroep
Output

Excelbestand

Valorisatie

Opname in Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020

Publicaties:

Doelstellingen Europa 2020 (update 03.2012 - Ms Excel - 907 kB)