Groene economie
Opdrachtgever Departement Kanselarij en Bestuur en Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Eindverantwoordelijke Veerle Beyst
Uitvoerders

Veerle Beyst

Arne Daneels

Startjaar 2014
Periodiciteit 2-jaarlijks
Beleidsrelevantie

Dit topic staat zowel op internationaal, Europees als Vlaams niveau op de beleidsagenda. Groene economie was enkele jaren geleden één van de centrale thema’s op de duurzaamheidstop Rio+20. Internationaal hebben onder andere de OESO (green growth strategy), de Europese Commissie (Resource Efficient Europe) en de Verenigde Naties (green economy initiative) het voortouw genomen om een strategie voor groene groei op te stellen. In Vlaanderen is groene economie opgenomen in het huidige Regeerakkoord 2014-2019 en wordt het in de beleidsnota Omgeving 2014-2019 opgenomen als strategische doelstelling.

Een belangrijk en beleidsrelevant kader voor groene groei wordt aangereikt door de Green Growth Strategy van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In dit kader heeft de OESO een uitgebreide indicatorenset opgezet om de vergroening van de economie in bepaalde regio’s en landen in kaart te brengen. We kozen ervoor om het OESO kader te volgen voor deze monitor omdat het interessante nieuwe accenten biedt tegenover reeds bestaande kaders en omdat dit kader zich het meest op het raakvlak tussen economie en ecologie bevindt. Het kader is ook goed toepasbaar op een sterk ontwikkelde en geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen.

Interne SVR-samenwerking Domeinverantwoordelijken SVR
Externe SVR-samenwerking Departement LNE, Departement EWI, INBO, VMM-MIRA, OVAM, ECOOM en VITO.
Output

Pdf-rapport

Publicaties:

Download de Monitor Groene Economie 2014 (Pdf - 2,9 MB)

Download "Hoe groen is de Vlaamse economie? December 2016"