SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat)
Opdrachtgever Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke Luk Bral (Coördinator Omgevingsmonitoring - 02 553 81 39)
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijken
Startjaar 2013
Periodiciteit 2x per jaar
Beleidsrelevantie Opvolging strategisch plan Limburg (SALK)  op niveau van de strategische doelstellingen en omgevingsfactoren
Interne SVR-samenwerking programma omgevingsmonitoring
Externe SVR-samenwerking afstemming SALK directiecomité
Output

Pdf

Valorisatie

presentatie op directiecomité

 

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. SALK

SALK meting november 2016 (Pdf - 1,4 MB)

SALK meting juni 2016 (Pdf - 1,8 MB)

SALK meting november 2015 (Pdf  - 1,6 MB)

SALK meting juni 2015 (Pdf - 1,3 MB)

SALK meting oktober 2014 (Pdf - 1,6 MB)

SALK nulmeting juni 2014 (Pdf - 700 kB)