Wat zijn monitoren?

Monitoring van de Vlaamse omgeving en Vlaamse overheidsbeleid was een kerntaak van het team Omgevingsmonitoring van de vroegere Studiedienst van de Vlaamse Regering. Dit resulteerde in een reeks monitoringproducten waarvan een aantal nog periodiek geactualiseerd worden. De invalshoek van deze producten is zeer verscheiden. Sommige schetsen ontwikkelingen voor het ganse grondgebied en brengen het ganse Vlaamse overheidsbeleid in beeld, andere focussen op bepaalde regionale gebieden (Stadsmonitor, Vlaamse Rand,…), programma’s (Pact 2020, SALK) of een internationale benchmark. Hier vindt u een overzicht van de verschillende monitoren met een beknopte toelichting. Telkens worden ook links gelegd naar de meest recente update.