Nabijheid van groen

  • Bijna 7 op 10 Vlamingen wonen in nabijheid van wijkgroen, maar sterke verschillen per gemeente

    Wijkgroen zijn stukken groen van minimum 10 hectare die deel uitmaken van de openbare ruimte. 67% van de Vlamingen heeft hier toegang toe binnen een afstand van 800 meter.

    Het aandeel inwoners in de nabijheid van wijkgroen varieert sterk tussen de gemeenten. In sommige gemeenten gaat het om 0% van de bevolking, in andere gemeenten om 100% van de bevolking. In een kwart van de gemeenten leeft de helft van de bevolking niet in de nabijheid van wijkgroen. Het gaat hier veelal om gemeenten uit het westen van Vlaanderen. Een mogelijke verklaring voor de lage aandelen is dat landbouwgronden niet werden meegenomen bij de berekeningen.

Bronnen

Agentschap Binnenlands Bestuur: Groen in de Buurt 

Publicatiedatum

15 maart 2019

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies