Neerslagextremen

  • Aantal dagen met zware neerslag neemt toe

    Het aantal dagen met zware neerslag per jaar in België (gemeten in Ukkel) vertoont een stijgende trend sinds de jaren 1950. Het gaat om het aantal dagen met minstens 20 millimeter neerslag per dag. Inmiddels telt een jaar gemiddeld 5,4 dagen met zware neerslag, tot de jaren 1950 was dit 3,5 dagen per jaar. Deze stijging is significant. Het recordjaar was het jaar 2004 met 12 dagen van zware neerslag. Intense neerslag komt meestal voor in de zomer omwille van zware onweersbuien die vallen in een tijdsspanne van enkele uren.

  • Intensiteit droogteperiodes niet gewijzigd

    Naast periodes met erg veel neerslag vallen ook droogteperiodes onder de noemer 'neerslagextremen'. Het gaat om dagen met minder dan 1 mm neerslag. Uit de analyse van het maximum aantal opeenvolgende droge dagen in een jaar, blijkt er voor het meetpunt in Ukkel geen sprake van een significante stijging of daling over de periode 1892-2019. Dit geeft aan dat de droogteperiodes niet intenser zijn geworden sinds het einde van de 19de eeuw. De recordjaren zijn 1893 en 1990, met droogteperiodes die respectievelijk 44 en 38 dagen aanhielden.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Neerslagextremen

Publicatiedatum

27 augustus 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies