Nieuwbouwvergunningen

 • Bijna 27.000 vergunde nieuwe gebouwen in 2020

  In 2020 werd in het Vlaamse Gewest machtiging tot nieuwbouw verleend voor bijna 27.000 nieuwe gebouwen. Daarmee ligt dat aantal bijna weer op het hoge niveau van in de periode 1996-1997. 
   
  Het grootste gedeelte van de nieuwbouw heeft betrekking op een woongebouw (residentieel). In vergelijking met 2019 gaat de residentiële nieuwbouw er weer sterk op vooruit (+5%). De niet-residentiële nieuwbouw gaat er even sterk op achteruit (-5%). Toch blijft dat aantal met iets meer dan 5.100 nieuwe gebouwen op een hoog niveau in vergelijking met voorgaande decennia. 

 • Ruim 43.300 vergunde nieuwe woningen

  Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

  In 2020 werd de nieuwbouw van ruim 43.300 nieuwe woningen vergund. Dat zijn er ruim 400 meer dan in 2019. De woningnieuwbouw ligt relatief hoog. Rond het jaar 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 werden in de meeste jaren 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. Sinds 2018 wordt ook het punt van 40.000 nieuwe woningen ruim overschreden.

  57% van de vergunde woningen in 2020 was een flat. In 1996 was dat nog 35%. Het aantal vergunde nieuwe flats lag in 2020 wat lager dan het voorgaande jaar. In 2020 ging het om bijna 24.600 flats, in 2018 en 2019 respectievelijk om bijna 31.200 en ruim 24.900.

  Met een aantal van ruim 18.700 vergunde nieuwe woonhuizen in 2020 blijft ook de nieuwbouw van woonhuizen hoog en gaat dat aantal opnieuw richting het niveau van het jaar 2005. 

 • In de grootsteden meer dan 1.000 vergunde nieuwe woningen

  In Antwerpen lag het aantal vergunningen voor nieuwe woningen in 2020 het hoogst (1.883). Naast de grootsteden Antwerpen en Gent reikten 8 gemeenten meer dan 500 vergunningen voor nieuwe woningen uit (Knokke-Heist, Oostende, Hasselt, Brugge, Deinze, Willebroek, Leuven, Maasmechelen). Herstappe is de enige Vlaamse gemeente waar in 2020 geen nieuwe woningen werden vergund.

 • Gewesten kennen verschillende trend bij vergunningen nieuwbouwwoningen

  Voor de 3 gewesten was 2020 een jaar met veel nieuwbouwvergunningen: in totaal werden in heel België meer dan 62.600 nieuwe woningen vergund. Sindsdien daalt de woningbouw vooral in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en is er in het Waalse Gewest sprake van een stabilisatie tot lichte daling.

  Vergeleken met 2019 waren er in 2020 in het Vlaamse Gewest 1% meer bouwaanvragen voor nieuwe woningen. In het Waalse Gewest daalde de nieuwbouwaanvraag met 3%, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 30%.

Bronnen

Statbel: Bouwvergunningen

Publicatiedatum

6 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies