Nieuwe wettelijke samenwoningen

 • 3.000 nieuwe wettelijke samenwoningen minder in 2020

  In 2020 werden in het Vlaamse Gewest 21.457 nieuwe wettelijke samenwoningen geregistreerd.

  Het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen lag in 2020 iets hoger dan het aantal nieuwe huwelijken. In vergelijking met 2019 is het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen in 2020 minder sterk gedaald (-13%) dan het aantal nieuwe huwelijken (-22%).

  De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Dat leidde tot een eerste piek van het aantal registraties van wettelijke samenwoningen in 2001. Nadien was er een gestage toename van het aantal nieuwe registraties. Sinds 2011 bleef het jaarlijkse aantal nieuwe registraties min of meer gelijk met iets meer dan 23.000 registraties per jaar. In 2019 werd de kaap van 24.000 overschreden.

  Sinds 2000 hebben in het Vlaamse Gewest ruim 346.000 paren ooit hun samenwonen wettelijk geregistreerd.

 • Nieuwe wettelijk samenwonenden zijn vooral late twintigers

  De nieuwe wettelijk samenwonenden in het Vlaamse Gewest waren in 2020 vooral late twintigers. De groep omvatte weinig personen van 60 jaar en ouder. Bij de registratie was de ene partner gemiddeld genomen 35,3 jaar en de andere partner 33,0 jaar.

 • Bij 3 op 4 nieuwe wettelijk samenwonende paren gaat het om 2 ongehuwden

  Van de nieuwe wettelijk samenwonende paren in het Vlaamse Gewest bestond in 2020 4% uit partners van hetzelfde geslacht. 

  3 op de 4 nieuwe wettelijke samenwoningen werden geregistreerd door paren bestaande uit 2 ongehuwde partners. Bij de meeste overige paren was minstens 1 van de 2 partners uit de echt gescheiden.

  Bij 87% van de nieuwe wettelijke samenwoningen hadden beide partners de Belgische nationaliteit.

  Bij 0,3% van alle nieuwe wettelijke samenwoningen ging het om een ouder-kind of broer-zus verwantschap en dus niet om samenwonende partners.

 • Meer wettelijke samenwoningen dan huwelijken in Oost-Vlaanderen

  In de provincie Oost-Vlaanderen waren er in 2020 meer wettelijke samenwoningen dan huwelijken. In de andere provincies was het verschil tussen beide soorten nieuwe registraties geringer.

 • In Waals Gewest meer nieuwe wettelijke samenwoningen dan huwelijken

  In 2020 waren er in het Waalse Gewest veel meer nieuwe wettelijke samenwoningen dan huwelijken. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren iets meer nieuwe huwelijken dan nieuwe wettelijke samenwoningen.

Bronnen

Publicatiedatum

17 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies