Nieuwe wettelijke samenwoningen

 • Ruim 24.500 nieuwe wettelijke samenwoningen in 2019

  In 2019 werden in het Vlaamse Gewest 24.561 nieuwe wettelijke samenwoningen geregistreerd.

  Het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen benaderde in 2019 in het Vlaamse Gewest  het aantal nieuwe huwelijken.

  De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Dat leidde tot een eerste piek van het aantal registraties van wettelijke samenwoningen in 2001. Nadien was er een gestage toename van het aantal nieuwe registraties. Sinds 2011 blijft het jaarlijkse aantal nieuwe registraties min of meer gelijk met iets meer dan 23.000 registraties per jaar, in 2019 werd de 24.000 overschreden.

  Sinds 2000 hebben in het Vlaamse Gewest ongeveer 325.000 paren ooit hun samenwonen wettelijk geregistreerd.

 • Nieuwe wettelijk samenwonenden zijn vooral late twintigers

  De nieuwe wettelijk samenwonenden in het Vlaamse Gewest waren in 2019 vooral late twintigers. De groep omvatte weinig personen van 60 jaar en ouder. Bij de registratie was de ene partner gemiddeld genomen 34,9 jaar en de andere partner 32,6 jaar.

 • 3 op 4 nieuwe wettelijk samenwonenden zijn 2 ongehuwden

  Van de nieuwe wettelijk samenwonende paren uit 2019 bestond in het Vlaamse Gewest 3% uit partners van hetzelfde geslacht. 

  3 op de 4 nieuwe registraties van wettelijke samenwoningen gebeurden door paren bestaande uit 2 ongehuwde partners. Bij de meeste overige paren was minstens 1 van de 2 partners uit de echt gescheiden.

  Bij 86% van de nieuwe wettelijke samenwoningen hadden beide partners de Belgische nationaliteit.

  Bij 0,3% van alle nieuwe wettelijke samenwoningen ging het om een ouder-kind of broer-zus verwantschap.

   

 • Minder wettelijke samenwoningen dan huwelijken in provincies Antwerpen en Limburg

  In de provincies Antwerpen en Limburg werd in de periode 2017-2019 gemiddeld genomen per jaar iets minder vaak voor een wettelijke samenwoning dan voor een huwelijk gekozen. In de andere provincies was het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen nagenoeg even groot als het aantal nieuwe huwelijken.

 • In Waals Gewest meer nieuwe wettelijke samenwoningen dan huwelijken

  In de periode 2017-2019 waren er in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gemiddeld genomen per jaar iets meer nieuwe huwelijken dan nieuwe wettelijke samenwoningen. In het Waalse Gewest waren er per jaar 2.000 meer nieuwe wettelijke samenwoningen dan nieuwe huwelijken.

Bronnen

Publicatiedatum

10 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies