Nitraat in oppervlaktewater

  • Gemiddelde nitraatconcentratie neemt jongste jaren weer toe

    De gemiddelde nitraatconcentratie in oppervlaktewater in landbouwgebied in het Vlaamse Gewest lag in het winterjaar 2019-2020 op 21,6 milligram (mg) nitraat per liter. De gemiddelde nitraatconcentratie daalde in de periode 2005-2006 tot 2013-2014, bleef daarna stabiel tot 2016-2017, maar is sindsdien opnieuw gestegen.

  • Aandeel meetplaatsen met overschrijding drempelwaarde gestegen sinds 2016-2017

    In het winterjaar 2019-2020 overschreed 32% van de meetplaatsen de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter. Het aandeel meetplaatsen met een overschrijding van de drempelwaarde is tussen 2005-2006 en 2013-2014 afgenomen. Ook hier was er een stabilisatie tot 2016-2017 en is het aandeel met een overschrijding nadien weer gestegen.

    De droge zomers van 2017, 2018 en 2019 werden in de aansluitende winterperiodes gevolgd door meer overschrijdingen van de drempelwaarde. Droge zomers leiden tot minder opname van stikstof door de landbouwgewassen en bijgevolg tot een hogere bodemvoorraad nitraat. Als er bij de teeltkeuze en bemesting geen rekening wordt gehouden met de geringe opname in de zomerperiode spoelt de nitraatvoorraad in de winterperiode uit.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Nitraat in oppervlaktewater

Definities

Winterjaar: een winterjaar loopt vanaf 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Publicatiedatum

10 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies