Nitraat in oppervlaktewater

  • Gemiddelde nitraatconcentratie neemt jongste jaren weer toe

    De gemiddelde nitraatconcentratie in oppervlaktewater in landbouwgebied lag in het winterjaar 2018-2019 op 20,6 mg nitraat per liter. De gemiddelde nitraatconcentratie daalde in de jaren 2005-2006 tot 2013-2014, bleef daarna enige tijd stabiel, maar is in de meest recente jaren gestegen.

  • Aandeel meetplaatsen met overschrijding drempelwaarde is recent gestegen

    In het winterjaar 2018-2019 overschreed 38% van de meetplaatsen de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter. Het aandeel meetplaatsen met een  overschrijding van de drempelwaarde is tussen 2005-2006 en 2013-2014 afgenomen. Ook hier zette die verbetering zich nadien niet meer door. In de meest recente jaren is er sprake van een opmerkelijke stijging van het aandeel meetplaatsen met een overschrijding van de drempelwaarde.

    De droge zomers van 2017 en 2018 zijn in de winters 2017-2018 en 2018-2019 gevolgd door meer overschrijdingen van de drempelwaarde. Droge zomers leiden tot minder opname van stikstof door de landbouwgewassen en bijgevolg tot een hogere bodemvoorraad nitraat. Als er bij de teeltkeuze en bemesting geen rekening wordt gehouden met de geringe opname in de zomerperiode spoelt de nitraatvoorraad in de winterperiode uit.

Bronnen

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Nitraat in oppervlaktewater

Definities

Winterjaar: een winterjaar loopt vanaf 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Publicatiedatum

9 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies