Nutriëntenemissierechten

  • 21% van nutriëntenemissierechten voor landbouwers niet benut

    In 2020 waren in totaal 311,9 miljoen nutriëntenemissierechten beschikbaar in het Vlaamse Gewest. De door de Mestbank toegekende nutriëntenemissierechten bepalen hoeveel dieren de landbouwers maximaal mogen houden. In 2020 werden in totaal 46,7 miljoen dieren gehouden. Op basis van de omrekeningswaarden van het Mestdecreet kwam dat overeen met 245,3 miljoen nutriëntenemissierechten. Ongeveer 66,6 miljoen nutriëntenemissierechten werden dus niet benut. Dat komt overeen met 21% van het totaal aantal emissierechten.

    De beschikbare hoeveelheid nutriëntenemissierechten en de productie uitgedrukt in nutriëntenemissierechten is tussen 2007 en 2020 toegenomen, voornamelijk als gevolg van de toekenning van extra nutriëntenemissierechten in het kader van bijkomende mestverwerking.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport

Definities

Nutriëntenemissierechten: verhandelbare productierechten die bepalen hoeveel dieren een landbouwbedrijf maximaal mag houden.

Publicatiedatum

10 december 2021

Volgende update

december 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies