Octrooiaanvragen

  • 258 octrooiaanvragen per miljoen inwoners

    In 2016 werden in het Vlaamse Gewest in totaal 1.677 octrooien aangevraagd. Dat zijn er 258 per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen door een Vlaamse uitvinder en/of aanvrager, ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO). Het aantal octrooien lag hoger in de periode voorafgaand aan 2008. In dat jaar brak de financieel-economische crisis uit, die zich ten volle liet voelen in 2009. Dat ging samen met een daling in het aantal octrooiaanvragen. Tussen 2009 en 2013 bleef het aantal redelijk stabiel, waarna zich opnieuw een lichte stijging voordeed. Recentere cijfers na 2016 zijn voorlopig niet beschikbaar.

  • Vlaams Gewest internationaal in middenmoot voor octrooiaanvragen

    Het Vlaams Gewest bevond zich in 2015 boven het Belgisch gemiddelde van 209 octrooiaanvragen per miljoen inwoners.

    Vooral in Luxemburg (870) en Zwitserland (788) ligt het aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners duidelijk hoger dan in de andere landen. Ook Zweden (438) en Finland (356) noteren vrij hoge cijfers. Van onze buurlanden doen Duitsland (315) en Nederland (309) het goed. Frankrijk telt 179 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek - octrooien
European Patent Office (EPO): Searching for Patents

Definities

Octrooi: een octrooi verleent een uitvinder het recht om gedurende een bepaalde termijn anderen te verbieden de uitvinding te gebruiken of na te maken. In Europa worden octrooien aangevraagd en gegund binnen het Europees Octrooisysteem (European Patent Office, of EPO. 

Publicatiedatum

1 september 2020

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies