Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

 • Vlaamse officiële ontwikkelingshulp bedraagt bijna 68 miljoen euro

  In 2020 bedroeg de officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid 67,6 miljoen euro. Dat is 31% meer dan in 2019. De Vlaamse officiële ontwikkelingshulp of ODA steeg van iets meer dan 32 miljoen euro in 2006 tot bijna 56 miljoen euro in 2013. Het gaat om bedragen in nominale termen. In de jaren na 2013 bleef de hulp min of meer constant. Tussen 2016 en 2018 daalde de ODA weer tot iets minder dan 48 miljoen euro. In 2019 en 2020 groeide de officiële ontwikkelingshulp opnieuw.

 • Ongeveer 38% van Vlaamse ontwikkelingshulp voor Zuidelijk Afrika

  De ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid is sterk geconcentreerd op Zuidelijk Afrika. Goed 38% van de ODA vloeide in 2020 naar de landen in die regio. De 3 officiële partnerlanden van de Vlaamse overheid – Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika – bevinden zich alle 3 in die regio.

 • 30% van ontwikkelingshulp focust op bevolking en gezondheid

  Het grootste deel van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp is geconcentreerd op een beperkt aantal sectoren. In 2020 was gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid met 30% de belangrijkste sector binnen de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp. Naar milieubescherming en energie ging 19% van de Vlaamse ODA. Ongeveer 15% van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp was gericht op landbouw, visserij en voedselhulp.

 • Aandeel Vlaamse overheid in totale Belgische ODA tussen 2% en 3%

  De officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid kwam in 2019 op bijna 52 miljoen euro. Dat kwam overeen met 2,7% van de totale Belgische ODA in dat jaar. Dat percentage schommelt sinds 2006 tussen 2% en 3%.

Bronnen

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken:

Definities

Officiële ontwikkelingshulp (ODA - Official Development Assistance): de som van de uitgaven die voldoen aan de internationale criteria voor ontwikkelingssamenwerking.

Nominale termen: bedragen uitgedrukt in prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

Publicatiedatum

4 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies