Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid

 • Bijna 4 op 10 ondernemingen hebben gedocumenteerd ICT-veiligheidsbeleid

  In 2019 beschikte 37% van de Vlaamse ondernemingen met minstens 10 werknemers over documenten over maatregelen, praktijken of procedures inzake ICT-veiligheid.

  Het aandeel ondernemingen dat over deze documenten beschikt, is groter in ondernemingen met meer werknemers. In  de ondernemingen met minstens 250 werknemers beschikt 84% van de ondernemingen over dergelijke bronnen.  Bij de kleine ondernemingen met 2 tot 9 werknemers is dat 15%.

 • Documenten voor ICT-veiligheid meestal binnen de 2 jaar bijgewerkt

  In 2019 heeft 29% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers zijn documenten over maatregelen, praktijken en procedures inzake ICT-veiligheid geactualiseerd in het voorbije jaar. Bij 7% van de ondernemingen was dat tussen 1 en 2 jaar geleden en bij 2% meer dan 2 jaar geleden.

 • Documenten voor ICT-veiligheid iets beter ingeburgerd in Vlaamse Gewest dan in EU28

  Het aandeel ondernemingen met documenten over maatregelen, praktijken en procedures inzake ICT-veiligheid lag in 2019 ongeveer even hoog in het Vlaamse Gewest (37%) als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (39%). In het Waalse Gewest (23%)  was dat aandeel kleiner.

  België sluit met 34% aan bij het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU). Bij de top 3 Denemarken, Ierland en Zweden is meer dan de helft van de ondernemingen met minstens 10 werknemers in het bezit van deze documenten.

Publicatiedatum

27 februari 2020

Volgende update

februari 2025

Meer cijfers

Contact

Vorige versies