Onderwijsbegroting

 • Kwart van alle Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar onderwijs

  In 2020 werd door de Vlaamse overheid 12,9 miljard euro uitgegeven aan onderwijs. Dat blijkt uit de  uitgavenbegroting. Ten opzichte van 2019 is dat een toename met 711 miljoen euro in lopende prijzen. Tussen 2015 en 2020 ging het om een stijging van 2,1 miljard euro. Uitgedrukt in reële prijzen, wat wil zeggen dat de bedragen gecorrigeerd worden voor de inflatie is het budget over dezelfde periode gestegen met 1,0 miljard euro. 

  Als ook de uitgaven van de onderwijsgerelateerde geconsolideerde instellingen worden meegenomen, werd in 2020 in totaal 14,6 miljard euro aan onderwijs uitgegeven in Vlaanderen. Dat is een toename van 536 miljoen euro ten opzichte van 2019 (lopende prijzen). De stijging tussen 2019 en 2020 in reële prijzen is goed voor 398 miljoen euro. 

  Door de extra bevoegdheden die de Vlaamse overheid kreeg toegewezen na de 6de staatshervorming, steeg vanaf 2015 het totale budget van de Vlaamse overheid sterk. Dat maakt dat het aandeel van het onderwijsbudget in het totale overheidsbudget is afgenomen. In 2014 ging het nog om 37% van het totale budget van de Vlaamse overheid. In  2020 was het onderwijsbudget goed voor 26% van alle uitgaven van de Vlaamse overheid. Als ook de geconsolideerde instellingen worden meegerekend ging het tussen 2014 en 2020 om een daling van 39% tot 28%. 

 • Salarissen vormen grootste uitgavenpost

  De salarissen van het onderwijspersoneel waren in 2020 goed voor ruim 8,7 miljard euro. Dat komt neer op 68% van alle uitgaven aan onderwijs.  Werkingskosten nemen ruim een vierde van de uitgaven in. Investeringen en andere uitgaven nemen in de begroting maar een klein aandeel in. 

 • Meer budget voor leerling in secundair onderwijs dan voor leerling in basisonderwijs

  Een leerling in het gewoon basisonderwijs kostte in 2020 jaarlijks gemiddeld ruim 5.700 euro, een leerling in het gewoon secundair onderwijs ruim 9.300 euro. In het buitengewoon basisonderwijs ging het jaarlijks om bijna 17.000 euro. In het buitengewoon secundair onderwijs werd per leerling bijna 22.100 euro uitgegeven. 
  Per cursist in het deeltijds kunstonderwijs werd in 2020 jaarlijks gemiddeld 1.355 euro voorzien. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

Geconsolideerde instellingen: entiteiten die volgens lijst van de eenheden van de overheidssector gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen behoren tot de consolidatieperimeter, met als doel de perimeter van de overheidssector (S.13) af te bakenen. Het gaat onder meer om hogescholen, universiteiten en overkoepelende administratieve organen van het onderwijs.  

Inflatie: de prijsstijging van een brede korf producten en diensten.

Uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap: administratieve begroting zoals opgenomen als bijlage in het decreet houdende de uitgavenbegroting

Publicatiedatum

26 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies