SVR-St@ts

Een SVR-st@t is beschrijvend van aard en gericht op kennis over Vlaanderen. Ze heeft in eerste instantie tot doel het primaire datamateriaal van SVR (bv. op basis van de SCV-survey, ISSP …) goed te ontsluiten. Desgevallend kan het ook gaan om originele bewerkingen op secundaire bronnen (bv. kubussen demografie, VKBO…).

Meer informatie: Marc Callens (02/553.40.96)