O&O-intensiteit

 • Bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling op 7,9 miljard euro

  De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het Vlaamse Gewest worden voor 2018 geraamd op 7,9 miljard euro. Dit komt overeen met een O&O-intensiteit in dat jaar op 2,92% van het bruto binnenlands product (bbp). Vanaf 2007 namen de O&O-bestedingen uitgedrukt als % van het bbp jaarlijks toe.

 • Bedrijven goed voor grootste deel O&O-bestedingen

  Het grootste deel van de O&O-bestedingen komt op naam van de bedrijven. In 2018 ging het om 5,5 miljard euro of 70% van de totale O&O-bestedingen. Het aandeel van de bedrijven nam over de jaren toe: in 2009 ging het nog om 66%.

  De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten zijn de tweede belangrijkste speler met een aandeel van 17% in 2018. Dat is minder dan in 2009 (22%). De overheid en instellingen zonder winstoogmerk hebben een kleiner aandeel in de O&O-bestedingen.

 • Vlaamse O&O-bestedingen hoger dan EU-gemiddelde

  Het Vlaamse Gewest bevond zich in 2018 met een O&O-intensiteit van 2,92% boven het EU-gemiddelde van 2,03%. Het Waalse Gewest scoort ook relatief hoog (2,67% in 2017). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de O&O-intensiteit lager (2,16% in 2017).

  In een aantal landen zoals Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland lagen de O&O-bestedingen op een hoger peil dan in Vlaanderen. In Litouwen lagen de O&O-bestedingen lager dan 1% van het bbp.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – De middelen voor O&O

Definities

Bruto binnenlands product: de geldwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.
O&O-intensiteit: de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in procent van het bruto binnenlands product.

Publicatiedatum

30 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies