O&O-personeel

 • Ruim 59.000 voltijds equivalenten tewerkgesteld in onderzoek en ontwikkeling

  In het Vlaamse Gewest waren in 2019 59.283 voltijds equivalenten werkzaam in onderzoek en ontwikkeling (O&O-personeel). Dat aantal nam tussen 2006 en 2019 toe met 71%. In 2019 alleen bedroeg de toename 9%. 

 • Meerderheid O&O-personeel aan de slag in bedrijven

  De bedrijven staan in voor het grootste deel van het personeel werkzaam in onderzoek en ontwikkeling. In 2019 waren zij goed voor 65% van de voltijds equivalenten in O&O. Het hoger onderwijs komt op de 2de plaats (26% in 2019). 

  Het aandeel van de bedrijven daalde tussen 2006 en 2013, maar nam weer toe vanaf 2014. De aandelen van de overheid en van de instellingen zonder winstoogmerk werden met de tijd groter, al bleef de laatste categorie in absolute aantallen klein. Het aandeel van het hoger onderwijs nam toe van 30% naar 34% tussen 2006 en 2010, maar daalde nadien weer. 

 • Vlaanderen op niveau van EU-landen met hoogste aandeel O&O-personeel

  In 2017 lag het O&O-personeel in het Vlaamse Gewest op 2,8% van de totale tewerkstelling. In het Brusselse Gewest lag dat aandeel hoger (4,8%), in het Waalse Gewest lager (2,1%). 

  In de Europese Unie staat Oostenrijk aan de top (3,1% in 2017), gevolgd door Denemarken en Finland (3,0% in 2018). Het aandeel O&O-personeel in de totale tewerkstelling ligt het laagst in een aantal Zuid- en Oost-EU-landen, met Roemenië als laatste (0,5% in 2018). 

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Totale O&O-personeel

Definities

O&O-personeel: het personeel dat direct betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling. Het gaat niet alleen om onderzoekspersoneel, maar ook om managers en administratief personeel dat directe diensten levert.

Publicatiedatum

30 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies