Oppervlakte bos

  • 140.000 hectare bos in Vlaanderen

    Aan de hand van de meest recente bosinventaris uitgevoerd in de periode 2009-2019 wordt de oppervlakte bos in het Vlaamse Gewest geschat op 140.279 hectare (ha). Dat komt overeen met 10% van de Vlaamse grondoppervlakte.

    De bosinventaris uitgevoerd in de periode 1997-1999 kwam uit op 140.380 ha bos in Vlaanderen. Tussen de meetpunten van de periodes 1997-1999 en 2009-2019 is er geen significante daling of stijging waar te nemen van het aantal hectare bos.

    Daaruit kan besloten worden dat de bosoppervlakte in Vlaanderen sinds 2000 nagenoeg constant is gebleven op afgerond 140.000 ha.

Bronnen

Agentschap voor Natuur en Bos: Bosinventarisatie

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Advies over de inzet van de Vlaamse meetnetten om de trend van het bosareaal op te volgen

Publicatiedatum

25 juni 2020

Volgende update

juni 2025

Meer cijfers

Contact