Oppervlakte effectief natuurbeheer

  • Ruim 94.300 hectare met effectief natuurbeheer

    In 2020 bedroeg de oppervlakte met effectief natuurbeheer 94.329 hectare (ha). Dat is een toename met 638 ha in vergelijking met 2019. Tussen 2011 en 2020 nam de oppervlakte met effectief natuurbeheer toe met 31.390 ha. 

  • Bossen in eigendom van derden met goedgekeurd beheerplan grootste categorie

    In bijna een derde van de totale oppervlakte met effectief natuurbeheer gaat het om bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan. Deze categorie nam in 2020 in oppervlakte toe met 694 ha. De 2de grootste groep zijn de erkende natuurreservaten. In 2020 ging het om 20.351 ha.

    Nieuw sinds 2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2, 3 en 4. De afname van de oppervlakte domeinbossen met uitgebreid bosbeheerplan (-493 ha) en Vlaams natuurreservaat (-930 ha) is het gevolg van de omzetting ervan naar de nieuwe natuurbeheerplannen type 2, 3 en 4. 
    De afname van de oppervlakte gebieden met natuurbeheerplan type 3 komt door een wijziging van het beheerplan in het natuurgebied Stamprooierbroek. Dat gebied werd in 2018 goedgekeurd als natuurbeheerplan type 3 en in 2020 erkend als natuurreservaat. Daardoor verschoof 390 ha van type 3 naar type 4. Tegenwoordig gebeurt de goedkeuring van een natuurbeheerplan en de erkenning als natuurreservaat via één besluit, zodat dergelijke verschuivingen niet meer voorkomen.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Oppervlakte met effectief natuurbeheer

Definities

Oppervlakte met effectief natuurbeheer: de som van de oppervlakte van de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan, de erkende natuur- en bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria geïntegreerd natuurbeheer, de parken in eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer, en de gebieden met natuurbeheerplannen van het type 2, 3 of 4. 

Publicatiedatum

15 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies