Oprichtingen ondernemingen

 • Aantal opgerichte ondernemingen in oktober 2020 11% hoger dan in oktober 2019

  In oktober 2020 werden in het Vlaamse Gewest 9.449 BTW-plichtige ondernemingen opgestart. Dat aantal ligt ruim 11% hoger dan in oktober 2019. 

  Het maandelijks aantal oprichtingen van ondernemingen kende tot maart 2020 een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden, gecombineerd met een algemeen licht stijgende trend tussen 2018 en 2020. Dat blijkt niet langer bij de cijfers vanaf april 2020 waarbij een dalende trend werd ingezet. 

  In april 2020 lag het aantal oprichtingen 33% lager dan in dezelfde maand in 2019. In mei 2020 ging het om een daling van 19% tegenover mei 2019. Vanaf juni 2020 is er echter opnieuw sprake van een toename van het aantal oprichtingen in vergelijking met dezelfde maand een jaar voordien. In juni ging het om een stijging van 10% tegenover dezelfde maand in 2019, in juli om een stijging van 18%. Deze stijgende trend zette zich verder in augustus met een stijging van 32% tegenover augustus 2019. In september en oktober nam dat weer enigszins af tot een stijging van respectievelijk 12% en 11% in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. 

 • Ruim 64.000 oprichtingen van ondernemingen in 2019

  In 2019 waren er in totaal 64.140 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 10 % meer dan in 2018. Sinds 2009 steeg het aantal opgerichte ondernemingen nagenoeg elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. Enkel in de jaren 2012-2013 en 2015 was er sprake van een lichte daling.

 • Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2019 waren er 24.428 oprichtingen in het Waalse Gewest en 12.241 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (64.140) lag daarmee hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen. 

 • Bijna 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2018 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 65%. Dat betekent dat 65 van de 100 ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht in 2018 nog actief waren.

  De overlevingsgraad bleef vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2018 met 65% als minimum (in 2014 en 2018) en 67% (in 2016) als maximum. 

  De andere gewesten scoorden in 2018 lager met een overlevingsgraad van 60% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 59% het Waalse Gewest.

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

19 januari 2021

Volgende update

16 februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies