Oprichtingen ondernemingen

 • In juli 2020 18% meer ondernemingen opgericht dan in juli 2019

  In juli 2020 werden in het Vlaamse Gewest 8.272 BTW-plichtige ondernemingen opgericht. Dat aantal ligt 18% hoger dan in juli 2019.

  Het aantal oprichtingen van ondernemingen per maand kende tot maart 2020 een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden, gecombineerd met een algemeen licht stijgende trend tussen 2018 en 2020. Dat blijkt niet langer bij de cijfers vanaf april 2020 waarbij een dalende trend zich inzet. In april 2020 lag het aantal oprichtingen 33% lager dan in dezelfde maand in 2019. In mei 2020 ging het om een daling van 19% tegenover mei 2019. Vanaf juni 2020 is er echter opnieuw sprake van een toename van het aantal oprichtingen in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. In juni ging het om een stijging van 10%, in juli om een stijging van 18%.

 • Bijna 58.000 oprichtingen van ondernemingen in 2018

  In 2018 waren er in totaal 57.903 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In 2008 waren dat er 38.720. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. 

 • Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2018 waren er ruim 23.000 oprichtingen in het Waalse Gewest en ruim 12.000 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (57.903) lag daarmee in dat jaar hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen. 

 • 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2017 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 66%. Dat betekent dat de 66% van de ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht nog actief zijn.

  Dit cijfer blijft vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2017 met 65% (in 2014) en 67% (in 2016) als minimum en maximum. 

  De andere gewesten scoorden in 2017 lager met een overlevingsgraad van telkens 60% in zowel het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als het Waalse Gewest.

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

15 oktober 2020

Volgende update

17 november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies