Optimale levensenergie

 • 1 op 6 met optimale levensenergie

  In 2018 had 1 op de 6 inwoners van het Vlaamse Gewest van 15 jaar en ouder een optimale levensenergie. Tussen 2004 en 2018 is dit percentage gedaald van 25% naar 17%.

 • Aandeel met optimale levensenergie hoger vanaf leeftijd van 55 jaar

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 meer mannen dan vrouwen met een optimaal energieniveau.

  De optimale vitaliteit is lager bij de personen jonger dan 55 jaar dan bij personen van 55 jaar en ouder. Het aandeel bij de hoogst scorende groep (75 jaar en ouder) was ongeveer dubbel zo hoog als bij de laagst scorende groep (25 tot 34 jaar).

  Er waren geen significante verschillen naargelang van het opleidingsniveau. 

 • Groep met optimale levensenergie groter in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het percentage inwoners met een optimale levensenergie lag in 2018 in het Vlaamse Gewest hoger dan in het Brusselse en Waalse Gewest. In het Vlaamse Gewest ging het om 17% van de bevolking van 15 jaar en ouder. In de andere gewesten lag dit aandeel ongeveer op 10%.

Publicatiedatum

6 februari 2020

Volgende update

oktober 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies